คลิ๊กดูห้องภายในอาคาร


บ้านพักรับรอง อาคาร 3 "สนุกชีวา" คลิ๊กอาคารเพื่อดูภายใน
บ้าน 2 ชั้น มีห้องนอนจำนวน 6 ห้อง เตียงนอน 24 เตียง
ชั้นบน มีจำนวน 3 ห้อง แบ่งเป็น ห้อง 321, 322, 323 ห้องละ 4 เตียง

ชั้นล่าง มีจำนวน 3 ห้อง แบ่งเป็น ห้อง 311, 312, 313 มีห้องละ 4 เตียง

 

 

อาคาร 3 บ้านพักสนุกชีวา