คลิ๊กดูห้องภายในอาคาร

อาคารที่ทำการสถานีฯ "สะแกราชา" เป็นอาคาร 2 ชั้น คลิ๊กอาคารเพื่อดูภายใน
ชั้นบนประกอบด้วยห้องประชุมเล็กสามารถรองรับคนได้ 30-35 คน ที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ
และห้องนิทรรศการ จัดแสดงสภาพป่าต่าง ๆ เช่น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และสัตว์ต่าง ๆ
ชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องทำงาน และห้องอาหาร


 

อาคารสำนักงาน "สะแกราชา"