คลิ๊กดูห้องพักภายในอาคาร

บ้านพักรับรอง อาคาร 2 "นิทราเป็นสุข" คลิ๊กอาคารเพื่อดูภายใน

บ้าน 2 ชั้น มีห้องนอนจำนวน 6 ห้อง เตียงนอน 24เตียง
ชั้นบน มีจำนวน 3 ห้องนอน แบ่งเป็นห้อง 221,222 , 223 มีห้องละ 4 เตียง
ชั้นล่าง มีจำนวน 3 ห้องนอน แบ่งเป็น ห้อง 211,212, ห้อง 213 มี ห้องละ 4 เตียง

 

 

อาคาร 2 บ้านพักนิทราเป็นสุข