คลิ๊กดูห้องพักภายในอาคาร


อารคารรับรอง อาคาร 8 "มีอันจะกิน" สร้างจากอิฐบล็อกประสาน วว. คลิ๊กอาคารเพื่อดูภายใน

อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน มี 2 ห้อง แบ่งเป็ห้อง 821 มี 12 เตียง และ ห้อง 822 มี 12 เตียง
ชั้นล่าง มี 2 ห้อง แบ่งเป็นห้อง 811 มี 7เตียง และ ห้อง 812 มี 17 เตียง

 

อารคาร 8 บ้านมีอันจะกิน