คลิ๊กดูภายในอาคาร

อาคารสัมมนา "หลวงราช" คลิ๊กอาคารเพื่อดูภายใน

เป็นอาคารรองรับผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่สถานีฯ ที่มาประชุม อบรม/สัมมนา สามารถรองรับคนได้ถึง 130 คน ท่ามกลางป่าเต็งรังที่สวยงามตามฤดูกาล และอากาศที่เย็นสบาย

 

อาคารสัมมนาหลวงราช