ลอดประตูอีสาน สูดโอโซนระดับโลก..ที่โคราช

วารสารรายไตรมาสเพื่อลูกค้าธุรกิจธนคารไทยพาณิชย์
เดือนธันวาคม 2549