ลูกดิ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 25 เมตร ไม่ผลัดใบ
กิ่งมีขนสีน้ำตาลหรือเกือบเกลี้ยง เปลือกนอกสีน้ำตาลเทา เปลือกแตกเป็นสะเก็ด
เปลือกในสีน้ำตาลแดง เปลือกหนา ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อย 12-27 คู่
ต่อหนึ่งก้าน (Rachis) ใบเรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนาน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด 0.4 - 1 x 1 -2 เซนติเมตร ฐานใบทู่ เบี้ยวหรือขึ้น
เป็นตั้งเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ปลายใบตัดหรือเว้าเป็นแอ่งตื้น ๆ เส้นใบเห็นชัดเฉพาะ
เส้นกลางใบ หลังใบเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียวนวล
  

   ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (Compound head) ประกอบด้วยดอกขนาดเล็กมาติดกันเป็นช่อกลม
ห้อยระย้าใต้พุ่มเรือนยอดคล้ายดอกสะตอ ดอกสีเหลือง (สะตอสีเหลืองอ่อน) ช่อดอกยาว 30 -40 เซนติเมตร
ผลเป็นฝัก (Pod. Legume) ขนาด 2 - 3 x 25 -35 เซนติเมตร ขนาดเล็กว่าสะตอ ฝักบิดเวียนเล็กน้อย
เมล็ดเรียงตามยาว (สะตอเรียงตามขวาง) ฝักแก่ไม่แตก สีดำ

ระยะที่ออกดอกออกผล
   ออกดอกเดือนตุลาคม - ธันวาคม
   ออกผลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม