ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ และให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิศวกรรม โดยสามารถให้บริการทดสอบวัสดุ ชิ้นส่วนระบบขนส่งทางรางได้อย่างครบวงจร

Read More
Read More

ผลงานเด่น

 ผลงานเด่นในปี 2560 การทดสอบ Fatigue resistance test เครื่องยึดเหนี่ยวราง งานทดสอบ pull-out หมอนคอนกรีตอัดแรง การทดสอบ stroke rolling load test งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก ช่วงสถานีกรุงเทพ-หัวหมาก และย่านจิตรลดา-มักกะสัน การทดสอบการประเมินความต้านทานการล้ารอยเชื่อม flash-butt…

Read More
ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต

PRATIP VONGBANDIT PH.D.

ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์ความเสียหายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (Failure Analysis) ไทรโบโลยี (Tribology)

ดร.อาณัติ หาทรัพย์

Anat Hasap Ph.D.

ความเชี่ยวชาญ : การทดสอบความล้า การสั่นสะเทือน การประเมินอายุผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุปกรณ์ การทดสอบ

นายภณสินธุิ์  ไพทีกุล

Mr. Phanasindh Paiteekul

ความเชี่ยวชาญ : การทดสอบทางกล ความล้า การสั่นสะเทือน การออกแบบอุปกรณ์ การทดสอบ

นายวินัย  บุญมาเลิศ

Mr. Bhanuwat Madcharoensukh

ความเชี่ยวชาญ : การทดสอบความล้า การสั่นสะเทือน การประเมินอายุผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุปกรณ์ การทดสอบ

ผลงานเด่น