วว.ร่วมสัมมนา President Forum @ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมสัมมนา President Forum ซึ่งจัดโดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โลกที่เปลี่ยนไปกับพลังใจของผู้นำ ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง อุดมศึกษาไทย : ก้าวไปพร้อมกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือความร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารเพื่อหารือความร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง รมว.อว. ผู้บริหารของหน่วยงานภายใต้ อว. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของ อว. ในทุกมิติ รวมทั้งเพิ่มแรงบันดาลใจในการสานพลังและสานสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนร่วมกัน ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทลมาริน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ รมว.อว. ปอว. ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว.ยังได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม CSR เพื่อร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของเกาะสีชังอีกด้วย