วว. / วช. ร่วมต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานพัฒนาผู้ประกอบการด้วย วทน. @ งานโอทอปไทย  สู้ภัยโควิด-19

ศ.(พิเศษ)  ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าผู้ประกอบการโอทอป  ซึ่ง กระทรวง อว. โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  หน่วยงานในสังกัด อว. และพันธมิตร  นำ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มโอกาสด้านการแข่งขัน  และนำมาจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานโอทอปไทย  สู้ภัยโควิด-19   ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย  จัดขึ้น   เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  โอกาสนี้   ดร.วิภารัตน์      ดีอ่อง    ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   (วช.)    ในฐานะกรรมการบริหาร วว.  พร้อมด้วย ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการ  วว.   รวมทั้งผู้บริหาร  บุคลากร  วว.  และผู้ประกอบการ ร่วมให้การต้อนรับ   ในวันที่   26   ธันวาคม  2564  ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3   อิมแพ็ค เมืองทองธานี