วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  “เราวัดวันนี้  เพื่อพรุ่งนี้  ที่ยั่งยืน” พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในฐานะประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน” (We measure today for sustainable tomorrow) เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวัดระดับสูง และพันธกิจการส่งมอบการวัดที่ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ในอนาคต ซึ่งต้องเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  กล่าวตอนหนึ่งว่า  ประชาคมมาตรวิทย ต้องร่วมกันกำหนดบทบาทของตนเอง ในการสร้าง “อนาคตที่ยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นให้จงได้ เพราะสิ่งที่มาตรวิทยาทำในวันนี้ จะส่งผลกระทบต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า นั่นคือ “มาตรวิทยา” ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและไกล โดยต้องพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศให้ เข้มแข็ง มีสมรรถนะะสูงขึ้น และส่งมอบการวัดที่ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ในอนาคต และเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาในทุกบทบาทและทุกเส้นทางที่ประเทศไทยจะเลือกเดินไป รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ เพราะพรุ่งนี้ของมาตรวิทยาคืออนาคต

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี รวมทั้งนำผลงานบริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ภารกิจ  กลุ่มบริการอุตสาหกรรม  และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย  ในวันที่  20  พฤษภาคม  2567 ณ  อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

…………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506