วว. ต้อนรับ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สตช. ในโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

ดร.ดวงพร อุนพานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.นารถพล บัวอำไพ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย (หป.สส.) และบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จำนวน 11 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศพว. ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพสูงของ วว. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ อาทิ การตรวจพิสูจน์ของกลางในคดี การตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดความเสียหาย ตลอดจนข้อมูลความรู้วิชาการด้านวัสดุศาสตร์ และการวิเคราะห์ความเสียหาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามขบวนการยุติธรรม ในการนี้ ดร.จตุพร โพธิ์ศรี นักวิชาการ หป.สส. วว. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “Failure Analysis” เพื่อนำเสนองานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะงานบริการด้านอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพของ วว. จากนั้นได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายใต้ ศพว. ด้วย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศพว. วว. เทคโนธานี คลอง 5 จ.ปทุมธานี


📍นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9048
📧E-mail : pr@tistr.or.th
🟩 Line@tistr
🟧 IG : tistr_ig
🟥YouTube : tistr2506
🟪 TIKTOK : @tistr2506