เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร

ผู้รวบรวมวัตถุดิบสมุนไพร

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

ผู้จำหน่ายสินค้า

".intval($i+1)." "; } } $q="SELECT * FROM member WHERE memberType='$SS' "; // แก้ไขขื่อตารางตามต้องการ $qr=mysql_query($q); $total=mysql_num_rows($qr); $e_page=30; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า if(!isset($s_page)){ $s_page=0; }else{ $chk_page=$s_page; $s_page=$s_page*$e_page; } $q.=" limit $s_page,$e_page"; $qr=mysql_query($q); if(mysql_num_rows($qr)>=1){ $plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr); }else{ $plus_p=($chk_page*$e_page); } $total_p=ceil($total/$e_page); $before_p=($chk_page*$e_page)+1; ?>
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลิตภัณฑ์ คลิก

Notice: Undefined variable: i in D:\webtistr\PROJECTS\Agriculture\list.php on line 80
.

Notice: Undefined variable: rows in D:\webtistr\PROJECTS\Agriculture\list.php on line 81

Notice: Undefined variable: rows in D:\webtistr\PROJECTS\Agriculture\list.php on line 82
คลิก
 

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. นางฐิติพร โพธิ์งาม   คลิก

2. นางญาณิศา จงปัญญานนท์   คลิก

3. นายสุเทพ กุลศรี   คลิก

ดูทั้งหมด

ผู้รวบรวมวัตถุดิบสมุนไพร

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. นางเรียม ทองคำ   คลิก

2. คุณวาสนา แช่มช้อย   คลิก

ดูทั้งหมด

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. นางสาวกันฑิมา บุญพิทักษ์   คลิก

2. นางกุลนาถ เชวงวิสุทธิ์   คลิก

3. นางแก้วใจ กรรเจียก   คลิก

ดูทั้งหมด

ผู้จำหน่ายสินค้า

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2561

1. คุณเยาวลักษณ์ อุดมศาสตร์พร   คลิก


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in D:\webtistr\PROJECTS\Agriculture\index.php:163 Stack trace: #0 {main} thrown in D:\webtistr\PROJECTS\Agriculture\index.php on line 163