นำเสนอผลงานวิจัย “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” (The Amazing Rubber Paint)

 

น.ส.มาลินี ลี้กระจ่าง นักวิจัย จากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เข้านำเสนอผลงานเด่นต่อนักลงทุน กิจกรรม NSTDA Investor’s Day 2020 : Investment Pitching ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2020 ทาง ศนว. ได้นำเสนอผลงานวิจัย “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” (The Amazing Rubber Paint) จัดขึ้นวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี จัดเต็มในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น (Web-Application) ผลงานดังกล่าวได้รับคะแนนโหวตเป็นลำดับที่ 3 จากรางวัลผลงานการนำเสนอดีที่สุด

https://www.tistr.or.th/innoMat/wp-content/uploads/2020/12/S__515883014.jpg

https://www.tistr.or.th/innoMat/wp-content/uploads/2020/12/S__515883016-2.jpg

https://www.tistr.or.th/innoMat/wp-content/uploads/2020/12/S__515883012.jpg

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง .. วว. โชว์ผลงานการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi fonluang” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โอกาสนี้ ดร.อาริสา ใจอยู่ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทีมนักวิจัยร่วมเป็นเกียรติ และนำผลงานการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงร่วมจัดนิทรรศการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ร่วมถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เป็นผู้แทน วว. นำคณะนักวิจัย ร่วมถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ลงนามความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดภัยเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชน จังหวัดระยอง

   26 กันยายน 2562  ดร.ศิริพร ลาภเกีรติถาวร  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เป็นผู้แทนผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมลงนาม ความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดภัยเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชน   จ. ระยอง ณ หอประชุมไพรินทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ. ระยอง โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ วว. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิจัยหลายเรื่องในพื้นที่เขต EECI และจังหวัดระยอง รวมทั้งงานวิจัยด้านยางพารา กับสหพันธ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย

 

หารือเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศนว. และ NIMS

 

ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Tetsuo Uchikoshi หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย Fine Particles Engineering Group, Research Center for Functional Materials และ Dr. Yoshio Sakka ที่ปรึกษาหน่วยงาน Graduate Program Office จาก National Institute for Materials Science (NIMS) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน ในการนี้ คณะนักวิจัยจาก ศนว. ได้เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 10 อาคารวิจัย 2

วว. เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย “สารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง” ในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “FONLUANG LET’S GO for Goal” ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2562 จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สนามบินนครสวรรค์ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการบริหารจัดการน้ำจาก 6 หน่วย ภายใต้แนวคิด “FONLUANG LET’S GO for Goal” โดย วว. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา “โครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง” โดยมี ดร.อาริสา ใจอยู่ เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรภายใต้ทุนอุดหนุนของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกที่จะทำหน้าที่เป็นแกนกลั่นตัวของเมฆและสามารถก่อเมฆได้ที่ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 60% โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงหน้าแล้งที่อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ในส่วนของผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าสารฝนหลวงทางเลือกที่ วว. ได้พัฒนาขึ้นสามารถดูดซับความชื้นในอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60% ได้ดีกว่าสารฝนหลวงแบบเดิม 6-10 เท่า และอยู่ในระหว่างการศึกษาประสิทธิภาพของสารฝนหลวงทางเลือกเมื่อนำไปทดสอบปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จริง ความสำเร็จจากโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและสามารถบริหารจัดการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่ภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยผลงานวิจัยนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยในงานนี้ ดร.อาริสา ใจอยู่ ได้รับมอบปีกฝนหลวงพิเศษเพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ที่สนับสนุนการดำเนินภารกิจฝนหลวงด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงได้ที่

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ, วว.

โทร. (02) 577-9439, (02) 577-9427 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Email: arisa@tistr.or.th

วว. วางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

ท่าน ผวว. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ผู้ร่วมโครงการความร่วมมือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการวิจัยและพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสนุภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผลิตภัณฑ์สังคโลก จ.สุโขทัย”

 

วว. โดย ศนว. และ ศบท. ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผลิตภัณฑ์สังคโลก. สุโขทัย” วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย

 

 

          

 

สัมมนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วว.จัดสัมมนา “การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รอง ผวว.พย. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งจัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมไพรินทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี ปตท. วังจันทร์ จังหวัดระยอง

 

     

 

อนึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตแผ่นยางปูพื้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ทั้งนี้ วว.ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง พัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางพาราให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และขณะนี้กำลังดำเนินการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าว โดยพัฒนาเป็นโรงงานต้นแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆ สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

(more…)