หน้าหลัก || ลงทะเบียน || ลืมรหัสผ่าน || ติดต่อเรา
Administraor Only
Username ::
Password ::
คู่มือการใช้งาน
ปฏิทินฝึกอบรม
<<
เดือน ธันวาคม ปี 2560
>>
อา พฤ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
บรรยากาศการอบรม
รายการหลักสูตรที่เปิดอบรมภายใน ของ เดือน ธันวาคม ปี 2560
ค้นหาหลักสูตร
ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม จำนวนวัน สถานที่จัดอบรม หน่วยงาน
1. การสอบเทียบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath(Testing Bath)) โดยวิธีการมาตรฐาน ASTME-715 (2560/Re02) 19/06/2560 ถึง 19/06/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 26/07/2560 ถึง 27/07/2560 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
1