หน้าหลัก || ลงทะเบียน || ลืมรหัสผ่าน || ติดต่อเรา
Administraor Only
Username ::
Password ::
คู่มือการใช้งาน
ปฏิทินฝึกอบรม
<<
เดือน มิถุนายน ปี 2560
>>
อา พฤ
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
บรรยากาศการอบรม
รายการหลักสูตรที่เปิดอบรมภายใน ของ เดือน มิถุนายน ปี 2560
ค้นหาหลักสูตร
ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม จำนวนวัน สถานที่จัดอบรม หน่วยงาน
1. การทวนสอบ (Verify) และยืนยันความใช้ได้ (Validate) ระบบ HACCP 23/03/2560 ถึง 23/03/2560 1 KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
2. Food Allergen (อาหารก่อภูมิแพ้) 26/04/2560 ถึง 26/04/2560 1 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
3. การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 New Version (รุ่นที่ 2) 17/05/2560 ถึง 17/05/2560 1 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
4. การสอบเทียบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath(Testing Bath)) โดยวิธีการมาตรฐาน ASTME-715 (2560/Re02) 19/06/2560 ถึง 19/06/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
5. การตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) 2560 28/06/2560 ถึง 28/06/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
6. การสอบเทียบ pH Meter (2560) 06/07/2560 ถึง 06/07/2560 1 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
7. การสอบเทียบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ด้วยวิธีการมาตรฐาน BS 2646 Part 5 (2560) 20/07/2560 ถึง 20/07/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
8. การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 26/07/2560 ถึง 27/07/2560 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
9. Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี (1/2560) 26/07/2560 ถึง 27/07/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
10. การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) รุ่น 2 (2560) 07/08/2560 ถึง 07/08/2560 0 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
11. เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี (1/2560) 09/08/2560 ถึง 09/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
12. การสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Calibration for Centrifuge) (1/2560) 17/08/2560 ถึง 17/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
13. การใช้สถิติในงานทดสอบสำหรับ มอก.17025-2548 (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) ปี2560 21/08/2560 ถึง 21/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
14. เรื่องระบบจัดการเครื่องมือและการตีความใบรายงานผลเทียบตามมาตรฐานISO/IEC 17025 23/08/2560 ถึง 23/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
15. การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการ ( LabVIEW Instruments Control for Laboratory) 1/2560 24/08/2560 ถึง 25/08/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
16. ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น 4) 30/08/2560 ถึง 31/08/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
17. การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2005 (รุ่น 4) 06/09/2560 ถึง 07/09/2560 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
1