หน้าหลัก || ลงทะเบียน || ลืมรหัสผ่าน || ติดต่อเรา
Administraor Only
Username ::
Password ::
คู่มือการใช้งาน
ปฏิทินฝึกอบรม
<<
เดือน สิงหาคม ปี 2560
>>
อา พฤ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
บรรยากาศการอบรม
รายการหลักสูตรที่เปิดอบรมภายใน ของ เดือน สิงหาคม ปี 2560
ค้นหาหลักสูตร
ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม จำนวนวัน สถานที่จัดอบรม หน่วยงาน
1. การทวนสอบ (Verify) และยืนยันความใช้ได้ (Validate) ระบบ HACCP 23/03/2560 ถึง 23/03/2560 1 KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
2. Food Allergen (อาหารก่อภูมิแพ้) 26/04/2560 ถึง 26/04/2560 1 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
3. การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 New Version (รุ่นที่ 2) 17/05/2560 ถึง 17/05/2560 1 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักรับรองคุณภาพ
4. การสอบเทียบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath(Testing Bath)) โดยวิธีการมาตรฐาน ASTME-715 (2560/Re02) 19/06/2560 ถึง 19/06/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
5. การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ 26/07/2560 ถึง 27/07/2560 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
6. ระบบจัดการเครื่องมือและการตีความใบรายงานผลเทียบตามมาตรฐานISO/IEC 17025 (2560) 23/08/2560 ถึง 23/08/2560 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
1