อัตราค่าบริการทดสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
สำหรับลูกค้าที่มารับบริการทดสอบ  ดังรายการต่อไปนี้

1.การทดสอบตามสภาวะแสงแดดเทียม (UV – visual)
2.ความต้านแรงกดช่วงสั้น (Short span compression strength)
3.ความต้านการตกกระแทกแบบฉับพลัน (Shock  resistance)
4.การทดสอบบรรจุภัณฑ์อ้างอิงตามมาตรฐานมอก. ต่างๆ 

****รับส่วนลด  20% ****  

รายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์
Packaging Testing Service List

***CLICK TO DOWNLOAD***

ตัวอย่างรายการทดสอบ

1. การทดสอบตามสภาวะแสงแดดเทียม (UV – visual)

 

   2. ความต้านแรงกดช่วงสั้น (Short span compression strength) 

       3. ความต้านการตกกระแทกแบบฉับพลัน (Shock  resistance) 

 


4. การทดสอบบรรจุภัณฑ์อ้างอิงตามมาตรฐานมอก. ต่างๆ  

                การทดสอบการต้านแรงดึงขาด และความยืดเมื่อขาดของ                 กระสอบพลาสติก
                     (Tensile strength and elongation)                            ตามมาตรฐาน มอก.729

 

การต้านทานแรงฉีกขาดของกระดาษเหนียว
(Tear Resistance) ตามมาตรฐาน มอก.170

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *