พาชมพรรณไม้หายากในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกหลังที่ 1 และเรือนกระจกหลังที่ 2 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิทย์แก้จน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ