มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดอำนาจเจริญ
วว.-KTIS วิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมน้ำตาล
Transforming SMEs through Innovation