ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
25 มิ.ย. 256119 มิ.ย. 2561 จ. 58/2561
ค่าซ่อมเครื่อง UNIVERING TESTING MACHINE PCB ASSY, SENSOR AMP,ค่าซ่อมเครื่อง UNIVERING TESTING MACHINE PCB ASSY, CPU FOR SHIMADZU (BC***************/1)
กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 08:30น.-15:00น.
02 ก.ค. 256121 มิ.ย. 2561 บ. 116/2561
ชุดบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๑ ชุด
รับเอกสาร 21-29/06/2561

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)