ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/27(1)
 • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (หป.พร.) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 28 มิ.ย. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/28
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา

  เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 28 มิ.ย. 2561
  ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/29
  • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ (หป.ทบ.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา

  เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 24 มิ.ย. 2561
  ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


 • 
  Copyright ©2018 วว•TISTR
  วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)