มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. คือ ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจที่จะเลือกซื้อและยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่ได้มผช. ทั้งนี้ มผช. จัดทำโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำขึ้นไว้หลากหลายประเภทมาตรฐาน ในที่นี้ขอนำมาตรฐานทางด้านอาหารมาแบ่งปัน ดังนี้

 1. กะปิ
 2. กุ้งจ่อม
 3. กุ้งปรุงรส
 4. กุ้งแห้ง
 5. กุนเชียงไก่
 6. กุนเชียงปลา
 7. กุนเชียงหมู
 8. แกงไตปลาแห้ง
 9. ไข่เค็ม
 10. ไข่เยี่ยวม้า    (New)
 11. แคบหมู    (เร็วๆนี้)
 12. ซอสบ๊วยเจี่ย    (เร็วๆนี้)
 13. ซอสพริก    (เร็วๆนี้)
 14. ซอสมะเขือเทศ    (เร็วๆนี้)
 15. น้ำพริกกุ้งเสียบ    (เร็วๆนี้)
 16. น้ำพริกป่นแห้ง    (เร็วๆนี้)
 17. น้ำพริกปลาร้า    (เร็วๆนี้)
 18. น้ำพริกผัด    (เร็วๆนี้)
 19. น้ำพริกเผา    (เร็วๆนี้)
 20. น้ำพริกหนุ่ม    (เร็วๆนี้)
 21. น้ำพริกอ่อง    (เร็วๆนี้)
 22. เนื้อแดดเดียว    (เร็วๆนี้)
 23. เนื้อปรุงรสพร้อมบริโภค    (เร็วๆนี้)
 24. ปลาเค็ม    (เร็วๆนี้)
 25. ปลาแดดเดียว    (เร็วๆนี้)
 26. ปลายอ    (เร็วๆนี้)
 27. ปลาย่าง    (เร็วๆนี้)
 28. ปลาร้าผง    (เร็วๆนี้)
 29. ปลาร้าสับ    (เร็วๆนี้)
 30. ปลาส้ม    (เร็วๆนี้)
 31. ปลาหมึกปรุงรส    (เร็วๆนี้)
 32. ปลาหมึกแห้ง    (เร็วๆนี้)
 33. ปลาหย็อง    (เร็วๆนี้)
 34. ปลาแห้ง    (เร็วๆนี้)
 35. มี่สั้ว    (เร็วๆนี้)
 36. ลูกชิ้นกุ้ง    (เร็วๆนี้)
 37. ลูกชิ้นไก่    (เร็วๆนี้)
 38. ลูกชิ้นปลา    (เร็วๆนี้)
 39. ลูกชิ้นปลาหมึก    (เร็วๆนี้)
 40. ลูกชิ้นวัว    (เร็วๆนี้)
 41. ลูกชิ้นหมู    (เร็วๆนี้)