คู่มือแบบฟอร์ม KM/KI


คลิกที่รูปเพื่อพิมพ์ Infographic (ปรับปรุงล่าสุด 23 มกราคม 2561)
ท่านสามารถ download เอกสารเพิ่มเติมได้ดังรายการข้างล่างนี้

  1. เอกสารชี้แจง KM / KI ปี 61 เอกสารชี้แจงการจัดทำ KM / KI ประจำปี 2561 (ปรับปรุง 21 ธันวาคม 2560)
  2. KMreport_template2561doc : Template รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2561 (ปรับปรุง 21 ธันวาคม 2560)
  3. KMinno_template2561 : Template รายงานการนำความรู้ไปสร้างนวัตกรรม (From Knowledge to Innovation : KI) ปี 2561 (ปรับปรุง 21 ธันวาคม 2560)

#เพื่อนวิทย์ThinkTank