ราดำมรณะ

2 Comments on “ราดำมรณะ

  1. เชื้อราดำที่ก่อให้เกิดโรคตัวนี้ คือ Mucormycetes ซึ่งเป็นเชื้อราเฉพาะถิ่น จะคนละตัวกับ เชื้อราดำในหอมแดง อันนั้นเกิดจาก Aspergillus niger ค่ะ

  2. อยากทราบว่าราดำนี้ เหมือนราดำที่ขึ้นตาม หอมแดงไหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*