เทคโนโลยีการแช่อิ่มอบแห้ง

“เทคโนโลยีการแช่อิ่มอบแห้ง” เป็นการแปรรูปผลไม้เพื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน โดยไม่เกิดการเน่าเสีย และขึ้นรา และเนื้อสัมผัสเหมือนผลไม้สด และช่วยแก้ปัญหาผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเกินความต้องการในการบริโภคผลสดจนทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ การนำไปแปรรูปด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการช่วยลดปริมาณที่เกินต้องการลงได้เป็นอย่างดี ซึ่ง วว. ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งระดับอุตสาหกรรมและระดับครัวเรือน สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะทำให้ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเป็นอาชีพได้

มะขามยักษ์แช่อิ่มอบแห้ง

a30

มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง

a31

ฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

a32

แกนสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

a33

กระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง

a34

ขนุนแช่อิ่มอบแห้ง

a35

มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง

a36

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*