การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 รุ่น 3
 การทบทวนข้อกำหนด ระบบ GMP & HACCP
 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข )
 การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา
บริการฝึกอบรม Public Training >>
บริการฝึกอบรม Inhouse Training >>