ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/109 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

นสพ.ลงวันที่ หัวข้อข่าว
15 ธ.ค. 2560 : พัฒนาอาหารฮาลาล
14 ธ.ค. 2560 : วว.ร่วมกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งที่ 8 ประจำปี 2560” @ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 ธ.ค. 2560 : วว.จับมือ อพท. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย”
12 ธ.ค. 2560 : เปิดสำนักงานนวัตกรรม สถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน
10 ธ.ค. 2560 : การแก้ไขยีน แบบแม่นยำในพืชด้วยเทคนิค CRISPR
09 ธ.ค. 2560 : ผลักดันเกษตร 4.0
08 ธ.ค. 2560 : วว.ส่งต่อความรู้'เกษตรอินทรีย์ 4.0'
08 ธ.ค. 2560 : ผู้ว่าการ วว. พร้อมคณะแสดงความยินดีกับอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
07 ธ.ค. 2560 : วว.จับมือหน่วยงานพันธมิตร เสริมความแข็งแกร่ง ผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
04 ธ.ค. 2560 : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
03 ธ.ค. 2560 : วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials)
01 ธ.ค. 2560 : ร่วมมือ
30 พ.ย. 2560 : วว.ดันวิทย์เพิ่มมูลค่าขยะ
30 พ.ย. 2560 : ท้องถิ่นระยองยั่งยืน
29 พ.ย. 2560 : ลงนามบันทึกความร่วมมือ
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/109 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109