เปิดสำนักงานนวัตกรรม สถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร์จีน
การแก้ไขยีน แบบแม่นยำในพืชด้วยเทคนิค CRISPR
ผลักดันเกษตร 4.0
วว.ส่งต่อความรู้'เกษตรอินทรีย์ 4.0'
ผู้ว่าการ วว. พร้อมคณะแสดงความยินดีกับอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วว.จับมือหน่วยงานพันธมิตร เสริมความแข็งแกร่ง ผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials)