ไทยแต่งตั้งอัครราชทูตฝ่ายวิทย์ในจีน
วว.เปลี่ยนเถ้าโรงไฟฟ้าเป็นวัสดุก่อสร้าง
วว.-กนอ.เสริมขีดความสามารถบุคลากรวิจัย-สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วว.วิจัยเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดู สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่าตัว (1)
วว.ร่วมงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ Champion Productsศักยภาพสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน
วว.จับมือ กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานต้นแบบจากวัตถุพลอยได้
วว.พัฒนาการผลติพืชใหม่ที่มีสารสำคัญสูง ใชเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
วว.จัดอบรมการผลิตวุ้นมะพร้าวและน้ำส้มสายชูหมัก