นายกรัฐมนตรีเยี่ยมกระทรวงฯ
วว. ผนึกกำลังหนุน SMEs-OTOP
ลงนามความร่วมมือพร้อมวางเป้าดาเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs-OTOP
วว.ลงนามอนุญาตการใช้สายพันธ์ุราเป็น ส่วนประกอบผลิตผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์กับบริษัทเนเจอรัลฟาร์ม
ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ และ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
วว. โชว์ผลิตภัณฑ์โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปในงาน OTOP Midyear 2017
พิธีลงนามความร่วมมือ และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
บทความวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : มลภาวะ...และผลร้ายต่อผิวของเรา