อนุมัติ 3.2 พันล้านให้ วท.กระตุ้นเศรษฐกิจ
ครม.กระตุ้นศก.อนุมัติบิ๊กร็อก 3.2 พันล.
วว.ระดมความคิดผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร-สมุนไพร-เทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งคิดปีกธุรกิจด้วยนวัตกรรมสร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0
วว.ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา “TISTR- AIST Mini Joint Symposium” แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยฯ
ทุ่ม R&D แสนล้านอุตฯอาหารนำโด่ง
หลักการกำจัดฝุ่นควันในอากาศด้วยไฟฟ้าแรงสูง
วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
วว.เยี่ยมคารวะ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม