ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00769 วว.จับมือบริษัทจุลไหมไทยวิจัยพัฒนาผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า  [ 0 ] [ 34 ]   2017-05-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00768 วว.ลงนามอนุญาตการใช้สายพันธุ์ราเป็นส่วนประกอบผลิตผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์กับบริษัทเนเจอรัลฟาร์ม  [ 0 ] [ 43 ]   2017-05-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00767 วว.ร่วมจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2017  [ 0 ] [ 84 ]   2017-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00766 ผู้ว่าการ วว. เป็นวิทยากรในโครงการ WAITRO – ISESCO - LIPI Research Technology Organizations (RTO) Management Program Workshop ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย  [ 0 ] [ 81 ]   2017-05-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00765 วว. จัดโครงการค่ายเยาวชน CSR @ สะแกราช  [ 0 ] [ 85 ]   2017-05-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
00764 วว. ส่งเสริมศักยภาพประกอบธุรกิจ SMEs /OTOP ด้วยวิทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านโครงการตลาดต่อยอด  [ 0 ] [ 271 ]   2017-05-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00763 วว.ฝึกอบรมผู้นำชุมชนตาลเดี่ยว จ.สระบุรี แก้ไขปัญหาจัดการขยะพลาสติก/มลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  [ 0 ] [ 199 ]   2017-05-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00762 วว.จับมือกรมชลประทาน สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนางานวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพ  [ 0 ] [ 191 ]   2017-05-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00761 วว. หารือ Tokyo SME Supoort Center ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 144 ]   2017-05-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00760 ผู้ว่าการ วว. เยือน GRIPS ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 113 ]   2017-05-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00759 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ ASEANbeauty 2017 @ ไบเทค บางนา  [ 0 ] [ 247 ]   2017-04-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00758 นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ วว. “ผลงานวิจัยพัฒนาเกษตรกร /ยกระดับโอทอป SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม”  [ 0 ] [ 179 ]   2017-04-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00757 คณะผู้บริหาร วว. เยือนประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยองค์กร  [ 0 ] [ 154 ]   2017-04-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00756 บริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด เยี่ยมชม วว. หารือการวิจัยสร้างนวัตกรรมสุคนธบำบัดในรถยนต์  [ 0 ] [ 87 ]   2017-04-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00755 บริษัทโอสถสภาฯ เยี่ยมชม วว. พร้อมหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม /อาหารเพื่อสุขภาพ จากสมุนไพร  [ 0 ] [ 79 ]   2017-04-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00754 วว. ลงนาม 30 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 149 ]   2017-04-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00753 วว.ต้อนรับสื่อมวลชนไทย-อาเซียน…โชว์ศักยภาพงานวิจัย/บริการด้านอาหารครบวงจร  [ 0 ] [ 346 ]   2017-04-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00752 วว. ผนึกกำลังจังหวัดกาฬสินธุ์ นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  [ 0 ] [ 189 ]   2017-04-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00751 วว.จัดการบรรยายแนะนำเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ EURAXESS-ASEAN แนวทางขอรับทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป  [ 0 ] [ 135 ]   2017-04-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00750 ผู้ว่าการ วว. มอบดอกไม้แสดงยินดี ผอ.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รับตำแหน่งใหม่  [ 0 ] [ 162 ]   2017-04-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00749 วว. /กรมชลประทาน ประชุมเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายงานวิจัยทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ  [ 0 ] [ 122 ]   2017-04-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00748 วว.จัดโครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน  [ 0 ] [ 79 ]   2017-04-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00747 วว. ลงนาม ธนาคารกรุงเทพ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ใช้ประกอบธุรกิจ  [ 0 ] [ 95 ]   2017-04-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00746 วว.ร่วมประชุมระดมความคิดการใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าข้าว/มันสำปะหลัง พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  [ 0 ] [ 142 ]   2017-04-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00745 วว. ลงนามความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  [ 0 ] [ 117 ]   2017-04-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537