วว. รับมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจากวุฒิสภา
     นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา มอบรางวัลโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ”ให้แก่ ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ในฐานะผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาของ วว. เรื่อง “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1

     โครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีผลงานโดดเด่น สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การหาแนวทางการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไป

     ทั้งนี้ จากการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากสาขาต่าง ๆ 15 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม อาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การศึกษา บริการภาครัฐ การสื่อสาร โทรคมนาคม ความมั่นคง การผลิตการบริการ ศิลปวัฒนธรรม และสาขาอื่นๆ จำนวนทั้งหมด 215 ผลงาน ดังนี้

1.บุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน
2.นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ครู อาจารย์ จำนวน 66 คน
3.ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 15 คน
4.องค์กรภาคเอกชน จำนวน 80 คน
5.องค์กรภาครัฐ จำนวน 33 คน


นำเสนอข่าวโดย วันที่  06-11-2012 15:12
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


882 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 8 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5

โดยคุณ ประทีป Mail to ประทีป 203.150.10.34 [07-11-2012 08:58] #198 (1/1)

ชอบและขอให้กำลังทำดีต่อไป
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537