วว.เชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิทย์ 2554 ณ ไบเทค บางนา
เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 - 20.00 น.ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ไบเทค บางนา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการดำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ให้ความสำคัญกับการร่วมฉลองเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของโลก ได้แก่ การเฉลิมฉลองปีเคมีสากล และปีป่าไม้สากล โดยยังคงให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในภาวะวิกฤตของโลก ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของทรัพยากร ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และน้ำ รวมทั้ง การจัดการของเสียโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชนภายในประเทศหน่วยงานต่างปรเทศและสถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ด้วยนั้น

สำหรับการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายในบูธนิทรรศการ ณ บริเวณ Hall 101 นั้น ได้จัดแสดงความมหัศจรรย์ของป่าสะแกราช โดยจำลองความหลากหลายทางชีวภาพของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่ประกอบด้วยพื้นผืนป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งประมาณ 50,000 ไร่ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 408 แหล่งสงวนชีวมณฑลของโลกจากยูเนสโก (UNESCO Biosphere Reserve) เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีป่าไม้สากล (International Year of Forest 2011) โดยได้นำโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นของสถานีฯ จัดแสดงพืชท้องถิ่นที่ให้ประโยชน์ทั้งที่เป็นพืชกินได้ พืชให้คาร์โบไฮเดรต พืชให้น้ำมันหอมระเหย พืชให้เส้นใย ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนไทย

นอกจากนี้ยังจัดสร้าง “บ้านนวัตกรรม วว.” โดยรวบรวบผลงานวิจัย วว. ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงภายในบ้าน ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยอันเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงพบปัญหาผลผลิตการเกษตร คือ ลองกองล้นตลาด จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปลองกอง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยมอบนโยบายให้ วว. ดำเนิน ”โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” ขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตลองกองด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่ง วว. ได้ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์จากลองกองในรูปแบบของเครื่องดื่มลองกอง ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง แยมและเยลลี่ลองกอง รวมทั้งเครื่องล้างและปลิดขั้วลองกอง เครื่องคั้นน้ำลองกอง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตการเกษตร ได้แก่ สารให้ความหวานที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกจากข้าวไทย ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่ให้พลังงานต่ำ สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรืออาหารเสริมหลายประเภท เช่น อาหารสำหรับเด็กอ่อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักพื้น และผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งอาหารควบคุมน้ำหนักหรืออาหารที่ต้องการแคเลอรี่ต่ำ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งทุเรียน ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง น้ำมะนาวพร้อมดื่ม เครื่องดิ่มจากข้าว เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรไทย ได้แก่ ผลงานวิจัยจาก “ไพล” อาทิ ผลิตภัณฑ์รักษาสิว ผลิตภัณฑ์สปา ยาทาภายนอกแก้ฟกช้ำ ผลิตภัณฑ์ไพลจีนิค ผลิตภัณฑ์ไพลซิดัล และผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดพื้น ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยจากสารสกัดธรรมชาติเห็ดนางรมทองและนางรมดอย ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากบอระเพ็ดพุงช้าง ในรูปแบบของ สบู่ เจลสำหรับล้างหน้า น้ำยาแต้มสิว มาส์กแต้มสิว และน้ำยาบ้วนปากเข้มข้น

นวัตกรรมการแพทย์ ได้แก่ เครื่องต้นแบบสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า และเครื่องพ่นละอองยา

นวัตกรรมวัสดุ ได้แก่ เครื่องทำหมอก อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการทำให้น้ำหรือสารละลายเกิดเป็นละอองไอน้ำเล็กๆ ฟุ้งกระจายไปในอากาศได้โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ที่มีความถี่สูงมาก ตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,000 กิโลเฮิร์ต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์ วิศวกรรม และการเกษตร และเครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์ มีประสิทธิภาพในการล้างสารเคมีที่ตกค้างและจุลินทรีย์ตามซอกมุมต่างๆ ของใบผักและผิวผลไม้ เกิดการสลายและหลุดออกจากผักและผลไม้ได้


นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ ได้แก่ เครื่องกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเตรชัน (Ultrafiltration, UF) ซึ่งสามารถกรองน้ำได้ 1,000 ลิตร/ชั่วโมง เป็นระบบการกรองที่ให้น้ำไหลผ่านเส้นใยสังเคราะห์ที่มีรูพรุนความละเอียดประมาณ 0.01 ไมครอน ซึ่งทำให้ ตะกอน สารแขวนลอย โลหะหนักอื่นๆ รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรองไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ และเครื่องกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืด (SEAWATER REVERSE OSMOSIS) มีอัตราการผลิตน้ำจืด 4,000 ลิตร/วัน ใช้ระบบการกรองรีเวิร์สออสโมซีส (RO) ซึ่งใช้เยื่อกรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรองเมมเบรน ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ มีเพียงแต่น้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไหลผ่าน

นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนสำหรับอนาคต ได้แก่ เครื่องต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร ที่สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้ในอัตรา 50-60 ลิตรต่อวัน ที่ร้อยละก๊าซมีเทน 70-80 และน้ำเสียที่ผ่านการผลิตก๊าซแล้วจะมีสารอินทรีย์ลดลงถึง 90-98% สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ และไบโอดีเซลจากสบู่ดำซึ่งผลิตจากโรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่องคุณภาพสูง...แห่งแรกของประเทศไทย มีกำลังการผลิต 1 ตันต่อวัน โดยโรงงานแห่งนี้มุ่งเน้นใช้พืชน้ำมันที่ไม่ใช่อาหาร เช่น น้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลมาตรฐานระดับสากล เพื่อลดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์งานวิจัยของ วว. ในราคาพิเศษด้วย

สอบถามรายละเอียดผลงานวิจัยและขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วว. ได้ที่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 หรือที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 ในวันและเวลาราชการ E-mail : tistr@tistr.or.th


นำเสนอข่าวโดย วันที่  10-08-2011 12:08
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


972 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 10 คน

10.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

90.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5

โดยคุณ Mail to 46.161.9.25 [01-07-2017 15:20] #330 (2/2)

wh0cd328175 <a href=http://metforminhcl.us.com/>metformin hcl</a> <a href=http://cialis20mg247.us.org/>Cheapest Cialis Pills</a> <a href=http://duloxetine.us.com/>duloxetine online</a>

โดยคุณ Mail to 46.161.9.25 [18-06-2017 15:26] #326 (1/2)

wh0cd523756 <a href=http://buyanafranil12.gdn/>anafranil anxiety</a> <a href=http://buyyasmin11.top/>buy yasmin</a> <a href=http://anafranil1.top/>anafranil</a> <a href=http://buyrobaxin7.top/>buy robaxin</a> <a href=http://avodart911.top/>avodart</a> <a href=http://buydoxycycline-365.gdn/>buy doxycycline 100mg</a>
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537