ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสารสกัดมะขามเพื่อผู้ออกกำลังกาย “Tamarina Sport Drink”
 ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการไมเกรนจากสารสกัดเก๊กฮวย “4GRAINE”
 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม
 ผลิตภัณฑ์เจลบีดสารสกัดเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร “IONTAM Encapsule”
 การปลูกกล้วยหอมทอง/ต้นจาปาทอง แซมในสวนยางพารา
 ผลิตภัณฑ์เวชสาอางเพปไทด์จากถั่วมะแฮะ
 ผลิตภัณฑ์ลูกอมอดบุหรี่ “รสกะเพรา”
 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสาหรับยางพารา