เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู
 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยจากเมือกหอยทากสายพันธุ์อาช่า ฝีมือนักวิจัยไทย
 สารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
 เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน
 วว.พัฒนาการผลิตพืชให้มีสารสำคัญสูง ใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยลดต้นทุนการผลิต ในระดับแปลงใหญ่/โรงงานผลิตพืช