บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความหืนอาหารทอดน้ำมันท่วม
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว..เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์
 สารสกัดและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันจากแหล่งพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร
 ผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าเพื่อชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากสารสกัดใบบัวบกไร้สีบรรจุในอนุภาคนาโน
  ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัด