ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/43(1)
  • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 05 ธ.ค. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/42 (ครั้งที่
  • รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 04 ธ.ค. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/41
  • พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 29 พ.ย. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน