ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/26
  • พนักงาน ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ   จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 24 ก.ค. 2560
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน