สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
20 เม.ย 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาบริการบำรุงรักษา Data Center
10 เม.ย 2561กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
10 เม.ย 2561เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (บ.19/2561)
06 เม.ย 2561จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒
05 เม.ย 2561ปรับปรุงอาคารเก็บขยะ จำนวน 1 งาน
30 มี.ค 2561จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการวิจัยในสัตว์ทดลองของประเทศ
23 มี.ค 2561ซื้อชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด
20 มี.ค 2561ประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ บ.80/2561 (ครั้งที่ ๔) รายการซ่อมแซมปรับปรุงระบบปรับอากาศ และควบคุมสภาวะอากาศปลอดเชื้อภายในอาคารสัตว์ทดลอง
20 มี.ค 2561ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก
02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Macbook Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย วว.ด้วยเทคโนโลยีโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน (1 พ.ย.2560-30 ก.ย.2561) จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Cooling Tower จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2561ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ windows 10 Pro จำนวน 10 ลิขสิทธิ์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน MS office 2016 Home and Student จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด inverter ขนาด 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือและ CD รายงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการกำจัดหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเชิบปฏิบัติการ Mobile Applicatiion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันการโจมตีจากอินเตอร์เน็ต (FortiGate 200B) โดยว๊ธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ พื้นที่ 3.5.5 ตารางเมตร ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการกระจายของสารเติมเต็มในนางคงรูปและยางคอมปาวด์
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมออกแบบและจัดแสดงภาพ 3 มิติบรรจุภัณฑ์ (บ.62/2560)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณืประกอบ (บ.51/2561 ครั้งที่2)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทางการแพทย์
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา ปั๊มน้ำอาคาร ขนาด 150 GPM พร้อมติดตั้ง
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ ([บ.9/2560 ครั้งที่2)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช (บ.7/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองแบบจำลองระบบบำบัดไร้อากาศแบบเอสแอลบีอาร์ เอบีอาร์ และเอสแอลบีอาร์ยูเอเอสบีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบตรวจสอบ (บ.6/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์ (บ.4/2560)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็ดและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงนวิจัย (คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค,เครื่องพิมพ์,สแกนเนอร์) บ1.2560
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (บ.16/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย (บ.16/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.30/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน (บ.29/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ควบคุมสภาวะแบบอัตโนมัติ(บ.26/2561 ครั้งที่2)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคระาห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง (บ.25/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของการผลิตสารสำคัญจากโพรไบโอติกแบบต่อเนื่อง (บ.20/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในระดับจีโนม (บ.41/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ บ.40/2561
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความต้านแรงกด บ.43/2561
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ 5950 ชุด บัตรอวยพร 4200ใบ สมุดบันทึก3250 เล่ม กล่องใส่ชุดอวยพร 1750 กล่อง (บ.45/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดนำ้เสีย อาคาร CANTEEN (บ.87/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบอาคารพิษวิทยา กว้าง 6 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมที่จอดรถ (บ.83/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร (บ.78/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไปโอเมทานอลจากแก๊สชีวภาพ (บ.14/2560)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องปฏิกรณ์และรบบควบคุมสำหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นในระดับห้องปฏิบัติการ
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยกไฟฟ้า (บ.33/2561)
26 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยแมลงแบบหลายช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ (บ.13/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผลการเสนอราคา บ.3/2561
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้อ (บ.23/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำรหับทดสอบอาหารปลอมปน (บ.44/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (บ.36/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อใช้ในการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหาร (บ.27/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกด้วยการเป่า (บ.88/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า (บ.10/2561 (ครั้งที่2)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่่องกระตุกหัวใจ (บ.57/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือเปรียบเทียบแลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (บ.79/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง (Compressive Force Transducers)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น(บ.5/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอันโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะราคา เครื่่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลาง ความดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตร
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความจุไฟ้ฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าที่ค่าความละเอียดสูง (Precision LCR Meter)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้เสนอราคา ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด (บ.28/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (บ.48/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ทำความเย็น อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง (วันที่1 ธ.ค.2560 ถึง 30 ก.ย.2561) บ.37/2561
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ (บ.82/2561)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์(Organic Elemental Analyzer) บ.15/2561 (ครั้งที่2)
25 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่าย ตามมาตรฐาน OECD 201 (บ.61/2561)
20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
20 พ.ย. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
20 ม.ค. 2555ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ พด.ป.28/2554 (ครั้งที่ 2)
28 เม.ย 2554ประกาศขายทอดตลาด
26 เม.ย 2554ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
24 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.7/2554(ครั้งที่ 2)
18 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.2/2554(ครั้งที่ 2)
17 ม.ค. 2554ประกาศผล พด.ป.17/2554
09 ธ.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.8/2554
01 ธ.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.3/2554
01 ธ.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.9/2554
14 ต.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.22/2553
11 ต.ค. 2553ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาออกแบบการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
30 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.23/2553
23 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.21/2553
14 ก.ย. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.20/2553
31 ส.ค. 2553ประกาศผล พด.ป.16/2553
02 ส.ค. 2553ประกาศผลชนะ พด.ป.18/2552 (ครั้งที่ 3)
02 ส.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ พด.ป.17/2552 (ครั้งที่ 3)
21 ก.ค. 2553ประกาศผล พด.90/2553
09 ก.ค. 2553ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
06 ก.ค. 2553ประกาศผลผู้ชนะ
18 มิ.ย. 2553ยกเลิกประกาศฯ พด.ป.18/2552
18 มิ.ย. 2553ยกเลิกประกาศฯ พด.ป.17/2552 (ครั้งที่ 2)
10 มิ.ย. 2553ประกาศผล พด.ป.25/2552(ครั้งที่ 3)
10 ก.พ. 2553ประกาศผล พด.ป.11/2553(ครั้งที่ 2)
02 ก.พ. 2553ประกาศผล พด.ป.23/2552 (ครั้งที่ 3)
12 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.7/2553
12 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.8/2553
09 พ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.9/2553
28 ส.ค. 2552ประกาศเชิญชวนเป็นที่ปรึกษา
25 ส.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.9/2552
13 ก.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.20/2552
09 มิ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.6/2551 (ครั้งที่ 3)
05 มิ.ย. 2552ประกาศผล พด.ป.16/2552
04 พ.ค 2552ประกาศผล พด.ป.4/2552 (ครั้งที่ 2)
09 เม.ย 2552ประกาศผล พด.ป.1/2552(ครั้งที่ 3)
17 มี.ค 2552ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อฯ พด.ป.9/2552 (ครั้งที่ 2)
17 มี.ค 2552ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อฯ พด.ป.15/2552
16 มี.ค 2552ประกาศผล พด.ป.13/2551(ครั้งที่ 2)
12 มี.ค 2552ประกาศผล พด.ป.6/2552
18 ก.พ. 2552ประกาศผล พด.ป.14/2552
17 ก.พ. 2552ประกาศผล พด.ป.13/2552
14 ม.ค. 2552ประกาศผล พด.ป.10/2552
06 พ.ย. 2551ประกาศผล พด.ป.12/2551
06 พ.ย. 2551ประกาศผล พด.ป.14/2551
28 ส.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.2/2551 (ครั้งที่ 3)
15 ส.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.11/2551
24 ก.ค. 2551ประกาศยกเลิก พด.ป.2/2551 (ครั้งที่ 2)
24 ก.ค. 2551ประกาศยกเลิก พด.ป.10/2551
20 มี.ค 2551ประกาศผล พด.ป.7/2551
06 มี.ค 2551ประกาศผล พด.8/2551
21 ม.ค. 2551ประกาศผล พด.ป.2/2551