แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
01 พ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
03 ต.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
01 ก.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
03 ก.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
02 มิ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
02 พ.ค 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
03 เม.ย 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
02 มี.ค 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
02 ก.พ. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
04 ม.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
01 ส.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม๒๕๕๙
07 มิ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
01 มิ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
01 ธ.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
04 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
03 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
03 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
03 เม.ย 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
13 มี.ค 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
01 มิ.ย. 2553สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2553