สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
01 ก.พ. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
03 ม.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
01 พ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
03 ต.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
01 ก.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
03 ก.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
02 มิ.ย. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
02 พ.ค 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
01 พ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
01 ส.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม๒๕๕๙
01 มิ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
01 มิ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
01 เม.ย 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
01 มี.ค 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
01 ก.พ. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
05 ม.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
01 ธ.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
03 พ.ย. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
03 ส.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
03 มิ.ย. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
05 ม.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557
03 ต.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
04 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
04 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
07 พ.ค 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557
07 พ.ค 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
06 ก.พ. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557
03 ต.ค. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
07 มิ.ย. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
04 เม.ย 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556
13 มี.ค 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
13 มี.ค 25562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
07 มี.ค 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25556
01 มิ.ย. 2555สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555
02 พ.ค 2555สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2555
01 ธ.ค. 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2553
01 ต.ค. 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2553
01 มิ.ย. 2553สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2553
03 มี.ค 2553สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2553
01 ส.ค. 2551สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2551
01 ก.ค. 2551สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2551
03 เม.ย 2551สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2551
03 ธ.ค. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2550
05 พ.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2550
07 ก.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2550
02 ส.ค. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2550
04 มิ.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2550
02 มี.ค 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2550
04 ม.ค. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2549
01 ธ.ค. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2549
01 พ.ย. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2549
03 ต.ค. 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2549
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2548
04 พ.ค 2549สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2549