ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
 
วันที่ยื่นซองวันที่ขายซองรายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะ ราคากลาง หมายเหตุ
 
27 ก.พ. 256115 ก.พ. 2561 (บ. 92/2561) จ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป Download Download รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. 256115 ก.พ. 2561 (บ. 93/2561) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยและให้บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป Download Download รับเอกสารวันที่ 15-26/02/2561
28 ก.พ. 256121 ก.พ. 2561 (บ. 30/2561) Shim pack ISC 07/S 1504 column จำนวน 1 อัน Download Download ยื่นข้อเสนอราคาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02 มี.ค 256109 ก.พ. 2561 (บ. 91/2561) ชุดคัดแยกชนิดและสี่พลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก จำนวน ๑ ชุด Download Download ยื่นข้อเสนอ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
02 มี.ค 256114 ก.พ. 2561 (บ. 19/2561(ครั้งที่2)) เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด Download Download รับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 14-28 กพ.2561 ยื่นเอกสารเสนอราคาทางระบบ e-Gp วันที่ 2 มีค.2561 (8.30-16.30)
06 มี.ค 256116 ก.พ. 2561 (บ. 69/2561(ครั้งที่4)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด Download Download รับเอกสารทางระบบe-GP วันที่ 16 กพ.2561 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2561 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 6 มีนาคม 2561 (เวลา8.30-16.30 น.)
06 มี.ค 256123 ก.พ. 2561 (บ. 81/2561ครั้งที่ 2) จ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร จำนวน ๑ หลัง Download Download รับเอกสารวันที่ 23/02-05/032561
12 มี.ค 256122 ก.พ. 2561 (บ. ๔๗/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๖ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download Download กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>