ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
02 ธันวาคม 2560  ::  ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคคลากร
02 ธันวาคม 2560  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
02 ธันวาคม 2560  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร Retest
25 พฤศจิกายน 2560  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2560  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จังหวัด กรุงเทพมหานคร Retest
25 พฤศจิกายน 2560  ::  สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัด สระบุรี
25 พฤศจิกายน 2560  ::  สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัด สระบุรี Retest
25 พฤศจิกายน 2560  ::  ณ ททท. จังหวัดชลบุรี Retest
25 พฤศจิกายน 2560  ::  ณ ททท. จังหวัดชลบุรี
18 พฤศจิกายน 2560  ::  อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
18 พฤศจิกายน 2560  ::  อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร Retest
11 พฤศจิกายน 2560  ::  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21