ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
07 เมษายน 2561  ::  ณ . มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
07 เมษายน 2561  ::  ณ . มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี Retest
31 มีนาคม 2561  ::  ณ . มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
31 มีนาคม 2561  ::  ณ . มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Retest
31 มีนาคม 2561  ::  ณ.เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
31 มีนาคม 2561  ::  ณ. เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา Retest
31 มีนาคม 2561  ::  ณ . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24 มีนาคม 2561  ::  ณ . สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
24 มีนาคม 2561  ::  ณ . สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) Retest
24 มีนาคม 2561  ::  ณ . สมาคมส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
24 มีนาคม 2561  ::  ณ . สมาคมส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) Retest
24 มีนาคม 2561  ::   ณ. ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บางแสน)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23