ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
01 เมษายน 2560  ::  ศูนย์ฝึกอบรม ททท. ชลบุรี
01 เมษายน 2560  ::  ศูนย์ฝึกอบรม ททท. ชลบุรี-สอบซ่อม
29 มีนาคม 2560  ::  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2560  ::  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.สมุทรสาคร-สอบซ่อม
25 มีนาคม 2560  ::  โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
25 มีนาคม 2560  ::  โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช-สอบซ่อม
25 มีนาคม 2560  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
25 มีนาคม 2560  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)-สอบซ่อม
18 มีนาคม 2560  ::  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
04 มีนาคม 2560  ::  ม.พระนครเหนือ
04 มีนาคม 2560  ::  ม.พระนครเหนือ-สอบซ่อม
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13