ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
05 สิงหาคม 2560  ::  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จ.เพชรบูรณ์ (สอบซ่อม)
22 กรกฎาคม 2560  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
22 กรกฎาคม 2560  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)-สอบซ่อม
22 กรกฎาคม 2560  ::  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
22 กรกฎาคม 2560  ::  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ-สอบซ่อม
22 กรกฎาคม 2560  ::  ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
22 กรกฎาคม 2560  ::  ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)-สอบซ่อม
21 กรกฎาคม 2560  ::  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
15 กรกฎาคม 2560  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
15 กรกฎาคม 2560  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)-สอบซ่อม
05 กรกฎาคม 2560  ::  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
05 กรกฎาคม 2560  ::  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร-สอบซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17