ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
06 ตุลาคม 2561  ::  ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม (Retest)
06 ตุลาคม 2561  ::  ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
06 ตุลาคม 2561  ::  ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สอบซ่อม (Retest)
06 ตุลาคม 2561  ::  ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
06 ตุลาคม 2561  ::  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา (เมืองทอง) จังหวัด นนทบุรี สอบซ่อม (Retest)
06 ตุลาคม 2561  ::  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา (เมืองทอง) จังหวัด นนทบุรี
29 กันยายน 2561  ::  ณ. ห้องนันทา 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบซ่อม (Re test)
29 กันยายน 2561  ::  ณ. ห้องนันทา 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
29 กันยายน 2561  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) สอบซ่อม (Re test)
29 กันยายน 2561  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
22 กันยายน 2561  ::   โรงแรมโกล เด้นซิตี้ จ.ระยอง สอบซ่อม (Re teste)
22 กันยายน 2561  ::   โรงแรมโกล เด้นซิตี้ จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17