ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
07 กุมภาพันธ์ 2561  ::  ณ อาคารสำนักงาน สำนักเทศบาลอ้อมน้อย หน่วยงานให้การอบรม : สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
27 มกราคม 2561  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
27 มกราคม 2561  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) Retest
20 มกราคม 2561  ::  ณ ศูนย์ปิ่นทองกรุ๊ป (ถ.พระราม 2) โดย สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
20 มกราคม 2561  ::  ณ ศูนย์ปิ่นทองกรุ๊ป (ถ.พระราม 2) โดย สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน Retest
23 ธันวาคม 2560  ::  สนามสอบ ม. สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) จังหวัด สงขลา
23 ธันวาคม 2560  ::  สนามสอบ ม. สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) จังหวัด สงขลา Retest
02 ธันวาคม 2560  ::  ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
02 ธันวาคม 2560  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
02 ธันวาคม 2560  ::  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร Retest
25 พฤศจิกายน 2560  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2560  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จังหวัด กรุงเทพมหานคร Retest
กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23