ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
26 พฤษภาคม 2561  ::  ณ โรงแรมคริสตัล เจด จ.ระยอง
26 พฤษภาคม 2561  ::  ณ โรงแรมคริสตัล เจด จ.ระยอง สอบซ่อม (Retest)
26 พฤษภาคม 2561  ::  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26 พฤษภาคม 2561  ::  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบซ่อม (Retest)
26 พฤษภาคม 2561  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
26 พฤษภาคม 2561  ::  ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) สอบซ่อม (Retest)
23 พฤษภาคม 2561  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรม ปิ่นทองกรุ๊ป ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ
23 พฤษภาคม 2561  ::  ณ ศูนย์ฝึกอบรม ปิ่นทองกรุ๊ป ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ
04 พฤษภาคม 2561  ::  ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11 ห้องประชุม ชั้น 1
04 พฤษภาคม 2561  ::  ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11 ห้องประชุม ชั้น 1 Retest
28 เมษายน 2561  ::  โรงแรมโคราชโฮเต็ล
28 เมษายน 2561  ::  โรงแรมโคราชโฮเต็ล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25