ประกาศรายชื่อผลการสอบผู้ควบคุมหม้อน้ำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานที่จัดการสอบมาตรฐาน หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

วันที่สอบสนามสอบ
18 มีนาคม 2560  ::  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
04 มีนาคม 2560  ::  ม.พระนครเหนือ
04 มีนาคม 2560  ::  ม.พระนครเหนือ-สอบซ่อม
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ-สอบซ่อม
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์รังสิต
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง-สอบซ่อม
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์รังสิต-สอบซ่อม
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
25 กุมภาพันธ์ 2560  ::  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)-สอบซ่อม
04 กุมภาพันธ์ 2560  ::  ม.บูรพา จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 [หน้าถัดไป = 2]
1 3 5 7 9 11 13