ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม (รอดำเนินการใหม่ครั้งที่2)

ประกาศผู้ชนะเรื่องลิฟท์ขนของแบบมีห้องเครื่องขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

 สาระสำคัญในสัญญา