ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มสูญญากาศสำหรับเครื่องระเหยสูญญากาศขนาด 50 ลิตร รุ่น V-600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื้อรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบแบบไม่ทำลายจำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า อาคาร ศพว.

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

 สาระสำคัญในสัญญา