ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Macbook Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย วว.ด้วยเทคโนโลยีโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน (1 พ.ย.2560-30 ก.ย.2561) จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

 สาระสำคัญในสัญญา