ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ พด.ป.28/2554 (ครั้งที่ 2)

ประกาศขายทอดตลาด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง