ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาบริการบำรุงรักษา Data Center

กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (บ.19/2561)

จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

 สาระสำคัญในสัญญา