(บ. 17/2560) เช่าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้

  (บ. 24/2561) ชุดตรวจวิเคราะห์สารผสมสถานะของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเอนกประสงค์และประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

  (บ. 69/2561) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด