(จ. 73/2561) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างค่าจ้างตรวจสอบระบบความปลอดภัยลิฟต์โคเน่ อาคารวิจัยและพัฒนา ๒ จำนวน ๒ เครื่องและอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (- ช.1/2561) จ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร ศบท.จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 4,200,000 บาท

  (บ. 124/2561) จ้างจัดนิทรรศการโครงการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในงานศิลปชีพ ประทิปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19 ส.ค.2561 จำนวน 1 งาน