(- -) ซื้ออะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น Chillerจำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ

  (พด. ๑๐๖/๒๕๖๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศสอบราคาซื้อ รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน

  (พด. 109/2560) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ Start Up Thailand 2017 (Scale Up Asia) ระหว่างวันที่ 6-9 ก.ค.2560