(- ขายทอดตลาด) ขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.และเริ่มประมูลเวลา 11.30

  (บ. 179/2561) ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน จำนวน 1 ชุด

  (บ. ๑๗๖/๒๕๖๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)