ชาเสริมสุขภาพจากดอกดาวเรือง
ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์

อาหารเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนได้ให้ความสนใจมากขึ้น ในปัจจุบัน กอปรกับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพืชพรรณที่มีคุณค่า หลากหลายชนิด ซึ่งดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี มีดอกที่สวยงามหลากหลายสี มีประโยชน์สำหรับในการนำไปใช้ในแง่ของดอกไม้สด และสามารถนำมาแปรรูปได้ เนื่องจากดอกดาวเรืองมีกลุ่มสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่และปลา สารกลุ่มนั้นคือ แคโรทีนอยด์ นอกจากนั้นยังพบสารอื่นๆ มากกว่า 500 ชนิด จาก การวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ได้พัฒนาสารพันธุ์ดาวเรืองที่มีสีสันสวยงาม ดอกมีสีส้มเข้ม กลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น มีกลิ่นที่หอมไม่เหม็นเขียวเหมือนดาวเรืองที่พบทั่วๆ ไป นอกจากนั้นถ้ามีการดูแลในการเพาะปลูกและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องจะได้ดอกที่สมบูรณ์ มีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดถึง 5–6 เซนติเมตร ทั้งนี้วท. ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาการ แปรรูปดอกดาวเรืองในรูปของเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ “ชาดอกดาวเรือง” ซึ่งมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มนุษย์ คือ แซนโทฟิล โดยเป็นสารตัวหนึ่งที่มีอยู่ มากในกลุ่มของแคโร– ทีนอยด์ โดยปกติแล้ว สารชนิดนี้เมื่อผ่านการสกัดจะนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารไก่ ทำให้ไข่แดงของไก่มีสีเข้มขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถเร่งสีของปลาให้สวยงามได้อีกด้วย ส่วนประโยชน์ของชาดอกดาวเรืองที่เป็นอาหารเสริมนี้ จะช่วยบำรุงสายตา รักษาสภาพผิวพรรณ และช่วยชะลอการแก่ก่อนวัยอันควรได้อย่างดีเยี่ยม แซนโทฟิลจึงมีประโยชน์ในการเป็นอาหารเสริมสุขภาพของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาเป็นส่วนผสมของยาอายุวัฒนะและอาหารเสริมสุขภาพได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ การเพาะปลูกดอกดาวเรืองสามารถปลูกได้ง่าย การ ดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการเพาะปลูกไม่สูง ทนต่อสภาพแวดล้อม ได้ดี ดังนั้นการแปรรูปชาดอกดาวเรืองจะสามารถส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ ในลักษณะกลุ่มสหกรณ์ในชนบท และยังเป็นการสร้างอาชีพรายได้ให้ กับเกษตรกร สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537