Un title page

กระดาษหนังสือพิมพ์


ลิขิต หาญจางสิทธิ์

          หนังสือพิมพ์นับเป็นสื่อกลางที่สำคัญอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิต ประจำวันของมนุษย์อย่างมากกระดาษหนังสือพิมพ์ (newsprint) ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์นั้น ยังนำมาใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ประเภทอื่นๆ อีก เช่น นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน และหนังสือแบบเรียนบางประเภท ดังนั้นการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ในแต่ละปี จึงมีปริมาณค่อนข้างสูงเป็นที่น่า สังเกตว่า กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีการผลิตภายในประเทศแต่อย่างใด ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น คิดเป็นมูลค่าในปีหนึ่งๆ สูงมาก ถ้ามีการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ขึ้นใช้ได้เองในประเทศแล้ว ก็จะสามารถสงวนเงินตรา ต่างประเทศได้

          กระดาษหนังสือพิมพ์จัดเป็นกระดาษพิมพ์เขียนชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษพิมพ์เขีย
ชนิดอื่น นั่นคือ กระดาษหนังสือพิมพ์ต้องการคุณสมบัติที่สำคัญๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพิมพ์และการอ่านซึ่งใช้ช่วงเวลาไม่นาน นักเท่านั้น เช่น มีความเหนียวที่สามารถทนต่อการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วสูงมากได้โดยไม่ขาดขณะพิมพ์มีคุณสมบัติทางด้าน การดูดซึมหมึก พิมพ์ดี มีความต้านทานแรงฉีกขาดและการหักพับพอสมควร ดังนั้นกระดาษหนังสือพิมพ์ส่วนมากจะทำจากเยื่อที่ได้จากการบดไม้ด้วยเครื่องจักร ซึ่งให้คุณสมบัติทางด้านความทึบแสง (opacity) สูง เป็นประโยชน์ต่อการพิมพ์ และไม่ต้องการความขาวสว่างสูงมากนัก ทำให้กระบวนการฟอกเยื่อค่อนข้างง่าย เนื่องจากเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์มีความเหนียวปานกลาง จึงต้องใช้เยื่อชนิดอื่นที่มี ความเหนียวดีกว่าผสมลงไปในการผลิตบ้างเล็กน้อยด้วย เช่น อาจต้องใช้เยื่อเคมีฟอกขาว (bleached chemical pulp) เติมลงไปประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี้อาจเติมสารเพิ่มคุณสมบัติบางอย่าง เช่น สารจำพวกสีย้อมชนิดสีน้ำเงินม่วง เพื่อชะลอการเกิดสีเหลือง อันเป็นสีของเยื่อบดทางกลไม่ให้เกิดเร็วขึ้น การเพิ่มคุณภาพของกระดาษหนังสือพิมพ์ต้องคำนึงถึง ต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ

        การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ขึ้นใช้เองภายในประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเรามีวัตถุดิบที่ เหมาะสมหลายชนิด เช่น กากอ้อย ไม้โตเร็ว (ยูคาลิป สนทะเล สนประดิพัทธ์ และกระถินเทพา) และไม้สนภูเขา ซึ่งกำลังมีการ ส่งเสริมให้ปลูกกันมากโดยทั่วไป แต่จะต้องพิจารณารายละเอียดในเรื่องต้นทุนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อความ เหมาะสมในด้านการลงทุนต่อไป การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ขึ้นในประเทศไทยนอกจากเพื่อใช้ภายในประเทศแล้ว โอกาสที่ จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านยังมีความเป็นไปได้สูงอีกด้วย เพราะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ยังไม่มีโรงงานผลิต กระดาษหนังสือพิมพ์แม้แต่แห่งเดียวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537