มลภาวะทางเสียง
ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์

เสียงเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง มนุษย์ทุกวันนี้กำลังเป็นผู้ก่อให้เกิด มลภาวะอันนี้ขึ้นเช่นเดียวกับมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว การปรับแต่ง ท่อไอเสียให้ดังที่สุด แผดเสียงได้สนั่นถนนมากที่สุด การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงอื่นๆ ให้ดังเท่าใด ดูเหมือนจะยิ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงมากขึ้นเท่านั้น บทความนี้จะกล่าวถึงอันตรายที่จะเกิดกับการได้ยิน
       คลื่นเสียงเมื่อเกิดขึ้นเป็นพลังงานเข้าไปทางใบหู รูหู กระทบกับแก้วหู ทำให้สั่นสะเทือน กระดูกโกลน ที่อยู่ชิ้นในสุดของหูส่วนกลางจะทำให้เกิดการสั่นกระเพื่อม ของเนื้อเยื่อ endolymph ทำให้ hair cell ของ Organ of Corti ถูกกระตุ้น เกิดเป็นกระแสประสาท ส่งไปแปลผลการรับฟังที่สมองส่วนบนได้ ส่วนของกระดูกโพรงนำ และกระดูกรูปครึ่งวงกลมจะมีประสาทที่ควบคุมการทรงตัวคอยรับส่งกระแสประสาทไปยังสมองส่วนบน
         หน่วยวัดความดังของเสียงที่นิยมใช้ ได้แก่ เดซิเบล (เอ) decibel (A) หรือ dB(A) เสียงดังเกินกว่า 90 dB(A) จะเป็นอันตรายต่อหู เสียงเกิดจากความถี่ (frequency) ในระหว่าง 30 เฮิรตซ์ (hertz, Hz) ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ (kilohertz, KHz) หากการได้ยินในความถี่ 26 KHz เป็นระยะเวลานานๆ จะเกิดการทำลาย hair cell และประสาทที่เกี่ยวกับการได้ยินเกิดอาการหูหนวกชนิดถาวรได้ การเกิดเสียงที่มี ความดังและความถี่ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อหู นอกจากในโรงงานที่มีเครื่องจักรกลแล้ว การใช้สว่าน หรือกบไฟฟ้าภายในบ้าน การแข่งรถ การเข้าไปในห้องทึบ คลับ ผับ บาร์เหล้า ที่มีเครื่องดนตรี นักร้อง การกรีดร้องของผู้ฟังที่เข้าถึงอารมณ์ เพลง การปรับแต่งให้รถแผดเสียงจากท่อไอเสีย เครื่องเสียงที่ดังมากใน รถยนต์ที่จำกัด เป็นตัวอย่างของมลภาวะทางเสียงที่นับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น ขออย่าต้องให้เยาวชนรุ่นต่อไป ต้องตะโกนพูดกัน อันเนื่องจากเกิดอาการผิดปกติทางหู


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537