Un title page

 

อาการอาเจียน

ดร. ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล

Go bottom

การอาเจียน (vomiting) เป็นกลไกการขับสิ่งที่ อยู่ในกระเพาะอาหารให้ย้อนกลับออกมาทางปาก โดยทั่วไปการอาเจียนมักเป็นอาการของโรค หรือภาวะผิดปกติของร่างกาย ทั้งที่รุนแรง และไม่รุนแรง เช่น อาหารเป็นพิษ เมารถ เมาเรือ แพ้ท้อง รับประทาน อาหารเกินขนาด ลำไส้อุดตัน โรคกระเพาะ เป็นต้น ปกติการอาเจียน มักจะมีอาการ คลื่นไส้ (nausea) หรือการเรอ (retching) ร่วมด้วย

การอาเจียนเป็นกิริยาสนองฉับพลัน (reflex) ที่ซับซ้อน โดยมีศูนย์ของการอาเจียนอยู่ที่สมองส่วนเมดดูลา (medulla)

การอาเจียนจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับความรู้สึก หรือสิ่งกระตุ้นโดย

1. ร่างกายได้รับสารเคมี เช่น ยาบางประเภท ยาฆ่าแมลง
2. อวัยวะภายใน เช่น มดลูก โรคหัวใจ และลำไส้
3. การเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวที่ ผิดปกติ เช่น การนั่งรถ เครื่องบิน และเรือ
4. ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นต้น

 

ลักษณะการอาเจียนที่จัดว่าอันตรายและต้องไปพบแพทย์ทันทีคือ

1. อาเจียนพุ่งแรง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเลือดออกในสมอง กรณีได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนที่ศีรษะมาก่อน
2. อาเจียนเป็นเลือดอาจมีสาเหตุมาจากกระเพาะอาหารอักเสบ หรือกระเพาะอาหารทะลุ และโรคตับแข็ง
3. การอาเจียนภายหลังการใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือรับประทานสารเคมีที่เป็นพิษ
4. การอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ
 

ในคนปกติอาจจะอาเจียนได้ถ้าพบสิ่งขยะแขยง หรือได้รับกลิ่นที่ชวนคลื่นไส้อาเจียน ส่วนในเด็กก็สามารถ ที่จะทำให้อาเจียนได้ ในกรณีที่มีใครทำให้โกรธจัด หรือไม่พอใจ อาการอาเจียนที่เกิดขึ้นก็เพื่อเรียกร้อง ความสนใจจากพ่อแม่ แต่เมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการ ก็จะสามารถบังคับตัวเองให้หยุดอาเจียนได้

Go top

 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537