การทำหญ้าแห้ง

หญ้าแห้ง เป็นพืชอาหารสัตว์ที่นำมาทำให้แห้งอย่างรวดเร็วโดยการ อบหรือตากให้มีความชื้นลดลงเหลือประมาณร้อยละ 15
การทำหญ้าแห้งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยถนอมพืชอาหารสัตว์ที่มี อยู่มากในช่วงฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงขาดแคลน โดยที่ยังคงคุณค่าใกล้ เคียงกับหญ้าสดและเก็บไว้ได้นาน
พืชอาหารสัตว์แห้งทำได้หลายวิธี แต่วิธีการที่ทำกันโดยทั่วไป สิ้น เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยและสะดวก ก็โดยการผึ่งแดด

พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในการทำแห้ง

ลักษณะของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ทำแห้งได้ดี ควรมีผลผลิตสูง ใบมาก กิ่งก้านและลำต้นไม่แข็ง ไม่อวบน้ำ ได้แก่ หญ้าแพงโกล่า หญ้าโร้ด หญ้าซิกแนล หญ้าโคไร หญ้ารูซี่ หญ้าขน ถั่วท่าพระสไตโล ถั่วคาวาลเคด ถั่วฮามาต้า เป็นต้น

วิธีการทำหญ้าแห้ง

1. การตัด ระยะที่เหมาะสมในการตัด เพื่อนำมาทำหญ้าหรือถั่ว แห้ง ควรเป็นระยะก่อนที่พืชจะออกดอก ซึ่งพืชจะมีคุณภาพดี โดยเลือกวันที่ อากาศแห้งและคาดว่าจะไม่มีฝนในช่วง 3-5 วัน ควรตัดในช่วงเช้า เพื่อจะได้ตากแห้งในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการช่วยให้พืชแห้งเร็ว ทำให้เกิดการสูญเสียคุณค่า ทางอาหารน้อยที่สุด
2. การตากหญ้า เกลี่ยหญ้าให้กระจายสม่ำเสมอ คราดเป็นแถว เพื่อความสะดวกในการกลับ ตากประมาณ 2-3 แดดให้แห้งโดยทั่วระวัง อย่าให้แห้งกรอบและใบหลุดร่วงจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหาร การตรวจ สอบว่าหญ้าแห้งได้ที่แล้วทำได้โดย นำหญ้ามาสักกำมือแล้วบิดสวนทางกัน สังเกตที่ต้นหญ้าที่แตกถ้าไม่ชื้นก็ใช้ได้ หรือใช้เล็บขูดที่ผิวที่ลำต้น ถ้าขูดไม่ ออกก็ใช้ได้
3. การเก็บหญ้าแห้ง ควรเก็บหญ้าแห้งในตอนสาย ๆ เป็นเวลา ที่ความชื้นระเหยออกและหญ้ายังอ่อนตัวอยู่ การเก็บทำได้โดยการ
3.1 อัดฟ่อน โดยใช้เครื่องอัดฟ่อนติดท้ายรถแทรกเตอร์ หรือใช้ลังไม้อัด โดยใช้คนเหยียบให้แน่นแล้วมัดด้วยเชือก
3.2 ม้วนเป็นก้อนกลม โดยม้วนจากแถวที่คราดไว้ใน แปลง
3.3 มัดเป็นฟ่อนคล้ายกับฟ่อนข้าว จากนั้นนำไปไว้ใน โรงเรือนที่มีการระบายอากาศดีไม่ถูกฝน

ลักษณะของหญ้าแห้งที่ดี

1. ทำจากพืชที่ตัดในระยะที่พืชมีคุณค่าทางอาหารสูง
2. มีใบมาก ลำต้นอ่อน
3. สีเขียว กลิ่นหอม
4. ปราศจากสิ่งปลอมปนอื่น ๆ เช่น วัชพืช หรือเศษวัสดุต่าง ๆ

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอาหารสัตว์ กรม ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537