นกนักล่า
เรียบเรียงโดย :พรทิพย์ อังคปรีชาเศรษฐ์
โดยทั่วไปแล้ว นกชนิด ใดก็ตามที่กินสัตว์อื่นที่มีชีวิตอยู่ เป็นอาหาร แม้แต่แมลงเราจะ เรียกนกนั้นว่า “นกนักล่า” (Bird of prey) แต่นกนักล่าที่แท้จริง แล้วจะต้องมีอาวุธที่เป็นพิเศษ สำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่และ แข็งแรงกว่ามันได้ เช่น งู หนู กระต่าย และลิง เป็นต้น นกที่ จัดว่าเป็นนักล่าที่แท้จริงนั้นมีอยู่ 2 กลุ่ม หรือ 2 อันดับ (order) คืออันดับ นกเหยี่ยว นกอินทรี และอีแร้ง (Falconiformes) ซึ่งเป็นนกที่ออกล่าเหยื่อ ในตอนกลางวัน และอันดับนกเค้าหรือนกแสก (Strigiformes)ออกล่าเหยื่อ ในตอนกลางคืน นกล่าเหยื่อเหล่านี้มีขนาดแตกต่างกันมากตั้งแต่เหยี่ยว แมลงปอขนาดเล็กเท่านกกระจอก จนถึงนกอินทรีกินลิงที่มีขนาดใหญ่ มากหนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม ในประเทศฟิลิปปินส์
อาวุธสำคัญที่นกใช้ในการล่าเหยื่อ คือ ขา กรงเล็บและจะงอยปาก นกส่วนใหญ่จะใช้ขาและกรงเล็บในการฆ่าเหยื่อ มันจึงมีขาและกรงเล็บที่ แข็งแรงและแหลมคม ทำให้สามารถจับเหยื่อได้แน่น โดยจิกกรงเล็บเข้าไปใน เนื้อของเหยื่อได้อย่างมั่นคง ปากของนกใช้ฉีกเหยื่อให้เป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย พอที่จะกลืนกินเข้าไปได้ ดังนั้นนกนักล่าส่วนใหญ่จึงมีจะงอยปากที่มีขนาด ใหญ่ แข็งแรงและคมกริบ ปลายปากงุ้มลง เพื่อที่จะสับและจิกลงไปในเนื้อ ของเหยื่อให้แน่นก่อนที่จะดึงทึ้งออกมาเป็นชิ้นๆ อย่างไรก็ตามลักษณะของ ขา กรงเล็บและจะงอยปากของนกเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปบ้างตาม ลักษณะของเหยื่อที่เป็นอาหารและกรรมวิธีที่นกใช้ในการล่า
การล่าเป็นพฤติกรรมที่พิเศษมาก ถือเป็นศิลปะที่ยากยิ่งชนิดหนึ่ง นักล่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกหัด ลูกนกต้องเรียนรู้วิธีล่าจาก การปฏิบัติและประสบการณ์เป็นเวลานานถึงกรรมวิธีที่จะทำให้ตัวมัน ปลอดภัยในขณะล่าเหยื่อ นกล่าเหยื่อที่ขาดประสบการณ์ไม่สามารถเป็น นักล่าที่ดีได้และมักจะถูกเหยื่อฆ่าตายเสียเป็นจำนวนมาก เมื่อมันออกล่า เหยื่อมันจะพยายามหาเหยื่อที่สามารถล่าได้ง่าย เช่น เหยื่อที่กำลังเผลอตัว ซึ่งมีขนาดเล็ก เคลื่อนตัวช้า ไม่มีพิษสงร้ายแรง ถ้าเหยื่อเป็นสัตว์ที่เคลื่อน ที่ได้อย่างรวดเร็ว หรือมีขนาดใหญ่ มีอาวุธร้ายแรงมันจะละความสนใจ แล้วมองหาเหยื่อรายใหม่ต่อไป มันไม่สามารถล่าเหยื่อโดยใช้ความพยายาม อย่างสูงสุดได้ทุกๆวัน เพราะต้องใช้พลังงานสูงมาก นอกจากในคราวที่ จำเป็นจริงๆ เช่นในเวลาที่ตัวมันเองหรือลูกต้องการอาหารเท่านั้น แต่มันก็ ไม่ชอบการล่าที่เสี่ยงโดยที่ตัวมันเองอาจได้รับอันตรายได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตามนกนักล่าก็มีความสำคัญในแง่ของการรักษาความ สมดุลของระบบนิเวศ คือช่วยกำจัดแมลงและหนูซึ่งเป็นศัตรูพืชผลการ เกษตร


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009

196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-1121..30,0-2579-5515,0-2579-0160,0-2579-8533
โทรสาร. 0-2561-4771,0-2579-8533 เทเลกซ์. 21392 TISTR TH
เว็บไซด์ : http://www.tistr.or.th
E-mail: hotline@tistr.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-0064 , 0-2640-9600
โทรสาร: 0-2246-8106
เว็บไซด์ : http://www.most.go.th
อีเมล์ : helpdesk@most.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537