สพป.อำนาจเจริญ
นำ 1. โรงเรียนหัวตะพาน  2.โรงเรียนอำนาจเจริญ  3.โรงเรียนศรีเจริญศึกษา  4. โรงเรียนบ้านสว่างใต้
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม