ลำดับ

 

ชนิดของนก

 

  Family / Thai name

ชื่อวงศ์ / ชื่อไทย

Genus species

สกุล-ชนิด

Common name

ชื่อสามัญ

วงศ์ ARDEIDAE

 

1

นกยางกรอกพันธุ์จีน

Ardeola bacchus

Chinese Pond-Heron

2

นกยางควาย

Bubulcus ibis

 
       

วงศ์ ARTAMIDAE

 

3

นกแอ่นพง

Artamus fuscus

Ashy Wood-swallow
       

วงศ์ CICONIIDAE

 

4

นกกระสาคอขาว

Ciconia episcopus

 
       

วงศ์ ACCIPITRIDAE

 
5
เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus Black-shouldered Kite

6

เหยี่ยวดำ

Milvus migrans

 

7

เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ

Aviceda leuphotes

Black Baza

8

เหยี่ยวผึ้ง

Pernis ptilorhyncus

 

9

เหยี่ยวรุ้ง

Spilornis cheela

Crested Serpent-Eagle

10

เหยี่ยวนกเขาหงอน

Accipiter trivirgatus

Crested Goshawk

11

เหยี่ยวนกเขาชิครา

Accipiter badius

Shikra

12

เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก

Accipiter virgatus

Besra

13

นกอินทรีสีน้ำตาล

Aquila rapax

 

14

เหยี่ยวต่างสี

Spizaetus cirrhatus

 

15

พญาแร้ง

Aegypius alvus

 

16

อีแร้งปากเรียว

Gyps indicus

 
17
เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer Rufous-winged Buzzard

วงศ์ FALCONIDAE

 

18

เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว

Polihierax insignis

White-rumped Falcon

19

เหยี่ยวแมลงปอขาแดง

Microhierax caerulesens

 

20

เหยี่ยวเคสเตรล

Falco tinnunculus

Eurasian  Kestrel

21

เหยี่ยวฮอบบี้

Falco severus

 
       

วงศ์ PHASIANIDAE

 

22

นกกระทาทุ่ง

Francolinus pintadeanus

Chinese Francolin

23

ไก่ฟ้าหลังขาว

Lophura nychemera

 

24

ไก่ฟ้าพญาลอ

Lophura diardi

Siamese Fireback Pheasant

25

ไก่ป่า

Gallus gallus

Red Junglefowl

26

นกยูง

Pavo muticus

 
       

วงศ์ TURNICIDAE

 

26

นกคุ่มอืดเล็ก

Turnix sylvatica

Small Buttonquail

27

นกคุ่มอืดใหญ่

Turnix tanki

Yellow-legged Buttonquail

28

นกคุ่มอกลาย

Turnix suscitator

Barred Buttonquail
       

วงศ์ CHARADRIIDAE

 

29

นกกระแตแต้แว้ด

Vanellus indicus

Red-wattled Lapwing
       

วงศ์ SCOLOPACIDAE

 

30

นกเด้าดิน

Actitis hypoleucos

 

31

นกชายเลนน้ำจืด

Tringa glareola

 

32

นกปากซ่อมหางเข็ม

Gallinago stenura

 
       

วงศ์ COLUMBIDAE

 

33

นกเขาเปล้าธรรมดา

Treron curvirostra

Thick-billed Pigeon

34

นกเปล้าหน้าเหลือง

Treron pompadora

 

35

นกเขาไฟ

Streptopelia tranquebarica

Red Turtle-Dove

36

นกเขาใหญ่

Streptopelia chinensis

Spotted Dove

37

นกเขาเขียว

Chalcophaps indica

Emerald Dove

38

นกมูม

Ducula badia

Mountain Imperial Pigeon

39

นกพิราบป่า

Columba livia

Rock Pigeon, Rock Dove

40

นกเขาชวา

Geopelia striata

Zebra Dove
       

วงศ์ PSITTACIDAE

 

41

นกแก้วโม่ง

Psittacula eupatria

 

42

นกแขกเต้า

Psittacula alexandri

Red-breasted Parakeet

43

นกหกเล็กปากแดง

Loriculus vernalis

Vernal Hanging Parrot
       

วงศ์ CUCULIDAE

 

44

นกคัดคูพันธุ์อินเดีย

Cuculus micropterus

 

45

นกคัดคูเหยี่ยวใหญ่

Cuculus sparverioides

Large Hawk-Cuckoo

46

นกคัดคูเหยี่ยวอกแดง

Cuculus fugax

Hodgson's Hawk-Cuckoo

47

นกคัดคูลาย

Cacomantis sonneratii

Banded Bay Cuckoo

48

นกอีวาบตั๊กแตน

Cacomantis merulinus

Plaintive Cuckoo

49

นกคัดคูมรกต

Chrysococcyx maculatus

Asian Emerald Cuckoo

50

นกคัดคูสีม่วง

Chrysococcyx xanthorhynchus

Violet Cuckoo

51

นกคัดคูแซงแซว

Surniculus lugubris

 

52

นกกาเหว่า

Eudynamys scolopacea

Common Koel

53

นกบั้งรอกใหญ่

Phaenicophaeus tristis

Green-billed Malkoha

54

นกกระปูดใหญ่

Centropus sinensis

Greater Coucal

55

นกเค้าหูยาวเล็ก

Otus sunia

 

56

นกเค้ากู่

Otus backkamoena

Collared Scops-Owl

57

นกเค้าแคระ

Glaucidium brodiei

 

58

นกเค้าโมง

Glaucidium cuculoides

Asian Barred Owlet 

59

นกเค้าจุด

Athene brama

Spotted Owlet

60

นกเค้าป่าสีน้ำตาล

Strix leptogrammica

 

61

นกเค้าเหยี่ยว

Ninox scutulata

Brown Hawk-Owl
       

วงศ์ PODARGIDAE

 

62

นกปากกบพันธุ์ชะวา

Batrachostomus javensis

 
       

วงศ์ APODIDAE

 

63

นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ

Hirundapus cochinchinensis

 

64

นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว

Hirundapus giganteus

 

65

นกแอ่นตาล

Cypsiurus batasiensis

Asian Palm Swift

66

นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก

Apus pacificus

Pacific Swift
       

วงศ์ HEMIPROCNIDAE

 

67

นกแอ่นฟ้าหงอน

Hemiprocne coronata

Crested Treeswift
       

วงศ์ TROGONIDAE

 

68

นกขุนแผนอกสีส้ม

Harpactes oreskios

Orange-breasted Trogon
       

วงศ์ ALCEDINIDAE

 

69

นกกระแตนน้อยธรรมดา

Alcedo atthis

 

70

นกกระเต็นลาย

Lacedo pulchella

 

71

นกกระเต็นหัวดำ

Halcyon pileata

 

72

นกกระเต็นอกขาว

Halcyon smyrnensis

White-throated Kingfisher

73

นกกระเต็นช้าง

Pelargopsis capensis

 
       

วงศ์ MEROPIDAE

 

74

นกจาบคาหัวสีส้ม

Merops leschenaulti

Chestnut-headde Bee-eater

75

นกจาบคาหัวสีเขียว

Merops philippinus

Blue-tailed Bee-eater

76

นกจาบคาเล็ก

Merops orientalis

Green Bee-eater

77

นกจาบคาเคราน้ำเงิน

Nyctyornis athertoni

Blue-bearded Bee-eater
       

วงศ์ CORACIIDAE

 

78

นกตะขาบทุ่ง

Coracias benghalesis

Indian Roller

79

นกตะขาบดง

Eurystomus orientalis

Dollarbird
       

วงศ์ UPUPIDAE

 

80

นกกะรางหัวขวาน

Upupa epops

Hoopoe
       

วงศ์ BUCEROTIDAE

 

81

นกเงือกกรามช้าง

Rhyticeros undulatus

 

82

นกแก๊ก

Anthracoeros albirostris

 

83

นกกก

Buceros bicornis

 
       

วงศ์ MEGALAIMIDAE

 

84

นกตั้งล้อ

Megalaima virens

Great Barbet

85

นกโพระดกธรรมดา

Megalaima lineata

Lineated Barbet

86

นกโพระดกหูเขียว, นกกู่เต้น

Megalaima faiostricta

Green-eared Barbet

87

นกโพระดกคอสีฟ้า

Megalaima asiatica

Blue-throated Barbet

88

นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ

Megalaima incognita

Moustached Barbet

89

นกโพระดกหน้าผากดำ

Megalaima australis

 

90

นกตีทอง

Megalaima haemacephala

Coppersmith Barbet
       

วงศ์ PICIDAE

 

91

นกหัวขวานสีน้ำตาล

Celeus brachyurus

Rufous Woodpecker

92

นกหัวขวานเขียวป่าไผ่

Picus vittatus

Laced Woodpecker

93

นกหัวขวานเขียวท้องลาย

Picus xanthopygaeus

 

94

นกหัวขวานเขียวหัวดำ

Picus canus

Grey-headed Woodpecker

95

นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง

Picus erythropygius

Black-headed Woodpecker

96

นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง

Picus flavinucha

Greater Yellownape

97

นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง

Picus chlorolophus

 

98

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง

Dinopium javanense

Common Flameback

99

นกหัวขวานใหญ่สีเทา

Muelleripicus pulverulentus

Greater Slaty Woodpecker

100

นกหัวขวานใหญ่สีดำ

Dryocopus javensis

White-bellied Woodpecker

101

นกหัวขวานด่างแคระ

Picoides canicapillus

Grey-capped Woodpecker

102

นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ

Hemicircus canente

Heart-spotted Woodpecker

103

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง

Chrysocolaptes lucidus

Greater Flameback
       

วงศ์ EURYLAIMIDAE

 

104

นกพญาปากกว้างสีดำ

Corydon sumatranus

 

105

นกพญาปากกว้างลายเหลือง

Eurylaimus javanicus

Banded Broadbill

106

นกพญาปากกว้างอกสีเงิน

Serilophus lunatus

 
       

วงศ์ PITTIDAE

 

107

นกแต้วแร้วธรรมดา

Pitta moluccensis

Blue-winged Pitta

108

นกแต้วแร้วหูยาว

Pitta phayrei

 
       

วงศ์ ALAUDIDAE

 

109

นกจาบฝนปีกแดง

Mirafra assamica

Rufous-winged Bushlark

110

นกจาบฝนเสียงสวรรค์

Alauda gulgula 

Oriental Skylark
       

วงศ์ HIRUNDINIDAE

 

111

นกนางแอ่นบ้าน

Hirundo rustica

Barn Swallow

112

นกนางแอ่นตะโพกแดง

Hirundo daurica

Red-rumped Swallow

113

นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้

Delichon dasypus

 
       

วงศ์ CAMPEPHAGIDAE

 

114

นกเขนน้อยปีกแถบขาว

Hemipus picatus

Bar-winged Flycatcher-shrike

115

นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล

Tephrodornis virgatus

Large Wood-shrike

114

นกเฉี่ยวดงธรรมดา

Tephrodornis pondicerianus

Common Wood-shrike

116

นกขี้เถ้าใหญ่

Coracina macei

Large Cuckoo-shrike

117

นกเฉี่ยวบุ้งกลาง

Coracina polioptera

Indochinese Cuckoo-shrike

118

นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่

Coracina melaschista

Black-winged Cuckoo-shrike

119

นกพญาไฟสีเทา

Pericrocotus divaricatus

Ashy Minivet

120

นกพญาไฟสีกุหลาบ

Peicrocotus roseus

Rosy Minivet

121

นกพญาไฟเล็ก

Pericrocotus cinnamomeus

Small Minivet

122

นกพญาไฟใหญ่

Pericrocotus flammeus

Scarlet Minivet
  นกขี้เถ้าใหญ่    
       

วงศ์ CAPRIMULGIDAE

 

123

นกตบยุงยักษ์

Eurostopodus macrotis

Great Eared Nightjar

124

นกตบยุงป่าโคก

Caprimulgus affinis

Savanna Nightjar

125

นกตบยุงหางยาว

Caprimulgus macrurus

Large-tailed Nightjar
       

วงศ์ CHLOROPSEIDAE

 

126

นกขมิ้นน้อยธรรมดา

Aegithina tiphia

Common Iora

127

นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ

Aegithina lafresnayei

Great Iora

128

นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง

Chloropsis aurifrons

Golden-fronted Leafbird

129

นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า

Chloropsis cochinchinensis

Blue-winged Leafbird
       

วงศ์ PYCNONOTIDAE

 

130

นกปรอดทอง

Pycnonotus atriceps

Black-headed Bulbul

131

นกปรอดเหลืองหัวจุก

Pycnonotus melanicterus

Black-crested Bulbul

132

นกปรอดหัวโขนเคราแดง

Pycnonotus jocosus

Red-whiskered Bulbul

133

นกปรอดหัวสีเขม่า

Pycnonotus aurigaster

Scotty-headed Bulbul

134

นกปรอดคอลาย

Pycnonotus finlaysoni

Stripe-throated Bulbul

135

นกปรอดสวน

Pycnonotus blanfordi

Streak-eared Bulbul

136

นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ

Criniger pallidus

Puff-throated Bulbul

137

นกปรอดเล็กตาขาว

Hypsipetes propinquus

Grey-eyed Bulbul
       

วงศ์ DICRURIDAE

 

138

นกแซงแซวหางปลา

Dicrurus macrocercus

Black Drongo

139

นกแซงแซวสีเทา

Dicrurus leucophaeus

Ashy Drongo

140

นกแซงแซวเล็กเหลือบ

Dicrurus aeneus

Bronzed Drongo

141

นกแซงแซวหงอนขน

Dicrurus hottentottus

Hair-crested Drongo

142

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่

Dicrurus paradiseus

Greater Racket-tailed Drongo
       

วงศ์ ORIOLIDAE

 

143

นกขมิ้นท้ายทอยดำ

Oriolus chinensis

Black-nape Oriole

144

นกขมิ้นหัวดำใหญ่

Oriolus xanthornus

 
       

วงศ์ IRENIDAE

 

145

นกเขียวคราม

Irena puella

Asian Fairy-bluebird
       

วงศ์ CORVIDAE

 

146

นกกะลิงเขียด

Dendrocitta vagabunda

Rufous Treepie

147

นกปีกลายสก๊อต

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

148

นกกาแวน

Crypsirina temia

Racket-tailed Treepie

149

อีกา

Corvus macrorhynchos

Jungle Crow
       

วงศ์ SITTIDAE

 

150

นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม

Sitta castanea

 

151

นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่

Sitta frontalis

Velvet-fronted Nuthatch
       

วงศ์ TIMALIIDAE

 

152

นกจาบดินอกลาย

Pellorneum ruficeps

Puff-throated Babbler

153

นกกินแมลงป่าฝน

Trichastoma abbotti

Abbott's Babbler

154

นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล

Trichastoma tickelli

Buff-breasted Babbler

155

นกกินแมลงหัวแดงเล็ก

Malacopteron cinereum

Scaly-crowned Babbler

156

นกกินแมลงกระหม่อมแดง

Timalia pileata

Chestnut-capped Babbler

157

นกระวังไพรปากยาว

Pomatorhinus hypoleucos

Large Scimitar-Babbler

158

นกระวังไพรปากเหลือง

Pomatorhinus schisticeps

White-browed Scimitar-Babbler

159

นกกินแมลงอกเหลือง

Macronous gularis

Striped Tit-Babbler

160

นกกินแมลงตาเหลือง

Chrysomma sinense

Yellow-eyed Babbler

161

นกกะรางหัวหงอก

Garrulax leucolophus

White-crested Laughing Thrush

162

นกกะรางสร้อยคอเล็ก

Garrulax monileger

Lesser Necklaced Laughingthrush

163

นกกะรางคอดำ

Garrulax chinensis

 

164

นกภูหงอนท้องขาว

Yuhina zantholeuca

White-bellied Yuhina

165

นกจู๋เต้นหางสั้น

Napothera brevicaudata

Streaked Wren-Babbler
       

วงศ์ TURDIDAE

 

166

นกคอทับทิม

Luscinia caliope

 

167

นกเขนน้อยไซบีเรีย

Luscinia cyane

Siberian Blue Robin

168

นกกางเขนบ้าน

Copsychus saularis

 

169

นกกางเขนดง

Copsychus malabaricus

White-rumped Shama

170

นกยอดหญ้าหัวดำ

Saxicoal torquata

 

171

นกยอดหญ้าสีดำ

Saxicola caprata

Pied Bushchat

172

นกยอดหญ้าสีเทา

Saxicola ferrea

 

173

นกกระเบื้องคอขาว

Monticola gularis

White-throated Rock-Thrush

174

นกกระเบื้องผา

Monticola solitarius

Blue Rook Thrush
       

วงศ์ SYLVIIDAE

 

175

นกกระจิ๊ดสีคล้ำ

Phylloscopus fuscatus

 

176

นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ

Phylloscopus trochiloides

Greenish Warbler

177

นกกระจิ๊ดปากหนา

Phylloscopus schwarzi

 

178

นกกระจิ๊ดธรรมดา

Phylloscopus inornatus

Inornate Warbler

179

นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ

Phylloscopus borealis

Arctic Warbler

180

นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ

Phylloscopus plumbeitarsus

 

181

นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ

Phylloscopus tenellipes

pale-legged Leaf-Warbler

182

นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ

Phylloscopus coronatus

 

183

นกพงปากหนา

Arocephalus aedon

 

184

นกพงตั๊กแตนอกลาย

Locustella lanceolata

Lanceolated Warbler

185

นกกระจิบธรรมดา

Orthotomus sutorius

Common Tailorbird

186

นกกระจิบคอดำ

Orthotomus atrogularis

Dark-necked Tailorbird

187

นกกระจิบหญ้าอกเทา

Prinia hodgsonii

Grey-breasted Prinia

188

นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง

Prinia rufescens

Rufescent Prinia

189

นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล

Prinia polychroa

Brown Prinia

190

นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง

Prinia flaviventris

Yellow bellied Prinia

191

นกกระจิบหญ้าสีเรียบ

Prinia inornata

Plain Prinia

192

นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว

Prinia atrogularis

 

193

นกกระจ้อยหัวลาย

Cettia squameiceps

Stub-tailed Bush Warbler
       

วงศ์ MUSCICAPIDAE

 

194

นกจับแมลงสีน้ำตาล

Muscicapa dauurica

Asian Brown Flycatcher

195

นกจับแมลงสีน้ำตาลอกเทา

Muscicapa latirostris

 

196

นกจับแมลงสีฟ้า

Muscicapa thalassina

 

197

นกจับแมลงคอแดง

Ficedula parva

Red-throated Flycatcher

198

นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง

Cyornis banyumas

Hill Blue Flycatcher

199

นกจับแมลงอกสีฟ้า

Cyornis hainana

Hainan Blue Flycatcher

200

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว

Cyoruis tickelliae

Tickell's Blue Flycatcher
       

วงศ์ MONARCHIDAE

 

201

นกจับแมลงหัวสีเทา

Culicicapa ceylonensis

Grey-headed Flycatcher

202

นกจับแมลงจุกดำ

Hypothymis azurea

Black-naped Monarch

203

นกแซวสวรรค์

Terpsiphone paradisi

Asian Paradise-flycatcher
       

วงศ์ MOTACILLIDAE

 

204

นกเด้าลมหลังเทา

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

205

นกเด้าดินสวน

Anthus hodgsoni

 

206

นกเด้าดินทุ่ง

Anthus novaeseelandiae

Richard's Pipit

207

นกเด้าลมดง

Dendronanthus indicus

Forest Wagtail
       

วงศ์ LANIIDAE

 

208

นกอีเสือสีน้ำตาล

Lanius cristatus

Brown Shrike

209

นกอีเสือหลังแดง

Lanius collurioides

Burmese Shrike

210

นกอีเสือลายเสือ

Lanius tigrinus

Tiger Shrike

211

นกอีเสือหัวดำ

Lanius schach

Long-tailed Shrike
       

วงศ์ STURNIDAE

 

212

นกกิ้งโครงคอดำ

Sturnus nigricollis

Black-collared Starling

213

นกเอี้ยงด่าง

Sturnus contra

 

214

นกเอี้ยงสาริกา

Acridotheres tristis

Common Myna

215

นกเอี้ยงหงอน

Acidotheres javanicus

White-ventd Myna

216

นกเอี้ยงหัวสีทอง

Ampeliceps coronatus

 

217

นกขุนทอง

Gracula religiosa

Talking Myna
       

วงศ์ NECTARINIIDAE

 

218

นกกินปลีคอสีน้ำตาล

Anthreptes malacensis

Brown-throated Sunbird

219

นกกินปลีแก้มสีทับทิม

Anthreptes singalensis

Ruby-cheeked Sunbird

220

นกกินปลีคอสีม่วง

Nectarinia sperata

Purple-throated Sunbird

221

นกกินปลีอกเหลือง

Nectarinia jugularis

Olive-backed Sunbird

222

นกกินปลีดำม่วง

Nectarinia asiatica

Purple Sunbird

223

นกกินปลีคอแดง

Aethopyga siparaja

Crimson Sunbird

224

นกกินปลีกล้วยเล็ก

Arachnothera longirostra

 
       

วงศ์ DICAEIDAE

 

225

นกกาฝากปากหนา

Dicaeum agile

Thick-billed Flowerpecker

226

นกกาฝากก้นเหลือง

Dicaeum chrysorrheum

Yellow-vented Flowerpecker

227

นกกาฝากสีเรียบ

Dicaeum concolor

Plain Flowerpecker

228

นกสีชมพูสวน

Dicaeum cruentatum

Scarlet-backed Flow
       

วงศ์ PLOCEIDAE

 

229

นกกระจาบทอง

Ploceus hypoxanthus

Asian Golden Weaver
       

วงศ์ PASSERIDAE

 

230

นกกระจอกบ้าน

Passer montanus

 

231

นกกระจอกตาล

Passer flaveolus

Plain-backed Sparrow
       

วงศ์ ESTRILIDAE

 

232

นกกะติ๊ดตะโพกขาว

Lonchura striata

White-rumped Munia

233

นกกะติ๊ดขี้หมู

Lonchura punctulata

 
       
  วงศ์ ARDEIDAE    
234
นกยางเปีย
พบเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2553
พบบริเวณไซกง-โป่งแหน
Egretta garzetta Little Egret
       
  วงศ์PSITTACIDAE    
235
นกแก้วหัวเพชร
พบเมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2553
พบบริเวณป่าเต็งรัง กม. 1.7
Psittacula roseata Blossom-headad Parakeet