ไพล                       (Phlai), Cassumunar

 ชื่อวิทยาศาสตร์     Zingiber cassumunar Roxb.

 วงศ์                      Zingiberaceae

ชื่ออื่นๆ                  ภาคเหนือ   :   ปูเลย (Pu-loei)  พันเลย

                             (Phan-loei)

                             เขมร   :   ปันเลย (Phan-loei)

ถิ่นกำเนิด               ไทย  อินเดีย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย

รูปลักษณะ              ไม้ล้มลุก  ลงหัวเป็นแง่ง ติดต่อกันคล้ายพวงขิง  ต้นกลม  ใบสีเขียวเล็กยาวเรียวแหลมมีดอกโตกลม  มีดอกเล็กๆ แซงออกตามเกล็ดออกในฤดูฝน

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา        

เหง้า – แก้บิด  ขับฟองโลหิต  แก้ปวดท้อง  แก้ท้องผูก แก้ท้องอืดเฟ้อ  แก้จุกเสียด  บีบมดลูก  แก้ปวดบวม

น้ำมันไพล – น้ำมันสกัดจากเหง้าไพล ได้รับการพิสูจน์ผลทางยาแก้ปวดบวม โดยสถาบันวิจัย-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล