นมแมว                     (Nommaeo)

ชื่อวิทยาศาสตร์        Rauwenhoffia siamensis Scheff.

วงศ์                         ANNONACEAE

ถิ่นกำเนิด       ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

รูปลักษณะ      ไม้เลื้อย พบตามชายป่า ดินแล้งและป่าผลัดใบ ดอกสีแดงอมม่วง ใบด้านบนสาก มีขนตามเส้นกลางใบ

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา

ดอก-มีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมใช้แต่งกลิ่น

เนื้อไม้และราก-ต้มรับประทานแก้ไข้กลับ ไข้ซ้ำ

ราก-เป็นยาแก้โรคผอมแห้งของสตรีเนื่องจากคลอดบุตรอยู่ไฟ

ไม่ได้