เตยหอม                   (Toeihom)   Screw pine

ชื่อวิทยาศาสตร์        Pandunus odorus Ridi

วงศ์                         PANDANACEAE

ชื่ออื่นๆ           ภาคกลาง : เตยหอมใหญ่ (Toei-hom-yai)  เตยหอมเล็ก (Toei-hom-lek)

                     มลายู  : ปาแนะวองิง  (Pa-nae-wo-nging)                                          

ถิ่นกำเนิด       ไทย มาเลเซีย

รูปลักษณะ                ไม้น้ำ ต้นเล็กใบยาวแยกออกจากโคนต้น  ใบเขียวเกลี้ยงไม่มีหนามริมใบ มีกลิ่นหอมมันๆ ต้นแก่มีรากอากาศขึ้นอยู่ตามชายคลองที่น้ำขี้นลงถึง

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา

                     ต้นและราก-ใช้เป็นยาขับปัสสาวะกระษัย

               ใบสด-ตำพอกรักษาโรคหัด โรคผิวหนัง ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้น โดยใช้น้ำใบเตยผสมอาหาร แต่งกลิ่น แต่งสีขนม