จำปี                       (Champi), White Champaka

ชื่อวิทยาศาสตร์      Michelia alba DC.

Syn :  M.  longifolia Blume.

วงศ์              MAGNOLIACEAE

ถิ่นกำเนิด     อินโดนีเซีย

รูปลักษณะ    ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบดกหนา สีเขียว ดอกขาวเป็นกลีบยาว มีกลิ่นหอมมาก

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา

ดอก  –  ใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอาง