มะลิ                        (Mali)Arabian   jasmins, Tuscan   jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์      Jasminum    sambac  (L.) Ait.

วงศ์                       OLEACEAE

ชื่ออื่นๆ         ภาคกลาง: มะลิ (Mali-la)   มะลิ (Mali-son)

ถิ่นกำเนิด     อินเดีย    จีน   มาเลเซีย    ไทย

รูปลักษณะ    ไม้พุ่มขนาดกลาง    ใบเดี่ยวหนาแข็งมีสีเขียว    ที่มีดอก

                   เดี่ยว ตามก้านเรียกว่า    มะลิลา    ที่มีดอกโตเป็นปุ่  

                   กลีบดอกซ้อนกันแน่น    เรียกว่า   มะลิซ้อน  ดอกสีขาว

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา

                    ดอก -แก้หืด   ใช้แต่งกลิ่นใบชา    ใช้อบขนมต่างๆ

                    ใบ  ราก -  ทำยาหยอดตา

                    ใบ - แก้ไข้  ขับน้ำนม   รักษาโรดผิวหนัง    ใบตำให้

                    ละเอียด ผสมกับน้ำมันมะพราวใหม่ๆ  นำไปลนไฟ   ทา

                    รักษาแผลพุพอง

                    ราก - รักษาหลอดลมอักเสบ    ฝนกินแก้ร้อนใน    เสียด

                   ท้อง